Geen duidelijk bewijs voor verband tussen hersentumoren en langjarig gebruik van mobieltje

Om eventuele gezondheidsschade door gebruik van mobiele telefoons aan het licht te brengen, met name tumoren in het hoofd, wordt al langere tijd onderzoek gedaan. Op dit moment zijn gegevens beschikbaar over een gebruiksperiode van 13 jaar. Daaruit komt geen duidelijk bewijs naar voren dat deze gebruiksduur een verhoogd risico geeft op een hersentumor of andere tumoren in het hoofd (zoals een brughoektumor). Over de risico’s op langere termijn kan niets worden gezegd: daarvoor zijn langere looptijden van het onderzoek nodig. Dit schrijft de Gezondheidsraad in een advies dat maandag is aangeboden aan de staatssecretaris van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu.

De conclusies in het advies zijn de uitkomst van een uitgebreide inventarisatie en beoordeling van het beschikbare epidemiologische onderzoek naar een mogelijk verband tussen bepaalde tumoren in het hoofd en de radiofrequente elektromagnetische velden van mobiele telefoons. De sterke en zwakke punten van de onderzoeken zijn geanalyseerd en de resultaten gewogen.

Aanwijzingen
Alleen voor gliomen (kwaadaardige hersentumoren) werden zwakke en inconsistente aanwijzingen gevonden voor een verband met langdurig gebruik van de mobiele telefoon. Tegelijk is in de bevolkingsstatistieken van Nederland geen toename te zien van dit type hersentumor.
Voor een mogelijk verband met meningiomen (tumoren van de hersenvliezen), brughoektumoren (op de gehoorzenuw) en speekselkliertumoren werden nog minder aanwijzingen gevonden.

Nader onderzoek
Meer informatie zal moeten komen van langduriger epidemiologisch onderzoek en een langduriger volgen van de bevolkingsstatistieken. De periode tussen de blootstelling en de vaststelling dat een tumor is ontstaan, kan immers ook (veel) langer zijn dan 13 jaar. Mocht dat zo zijn, dan zou een eventueel verband pas na langere tijd in onderzoek zichtbaar worden.

In een gerelateerd advies zal de Gezondheidsraad zich buigen over de resultaten van dierexperimenteel onderzoek. Dat advies wordt eind van dit jaar verwacht. Proefdieronderzoek kan informatie geven over de manier waarop eventuele gezondheidsschade wordt veroorzaakt. De resultaten van het vervolgadvies kunnen consistent zijn met de huidige conclusies of daar juist vragen over oproepen.

Publicatiedatum: 04 juni 2013