Geen bezwaren in Tweede Kamer tegen nieuw vergoedingssysteem hoortoestellen

Minister Schippers van VWS komt ondanks de vragen van SP, PVV en GroenLinks niet terug op haar eerdere voorstel omtrent de vergoeding van hoortoestellen. Dat voorstel omvat een functiegerichte verstrekking waarbij hoortoestellen in de basisverzekering blijven en slechthorenden een eigen bijdrage van 25 procent betalen. In het debat over de wijzigingen in de Zorgverzekeringswet werden vragen gesteld over de kostenontwikkelingen van dit nieuwe systeem maar werd slechts één motie ingediend, die door de minister werd afgeraden.

De minister gaf woensdag 20 juni schriftelijk antwoord op alle 250 vragen die maandag 18 juni werden gesteld tijdens een  wetgevingsoverleg over de wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ter uitvoering van het Begrotingsakkoord. De vragen hebben vooral betrekking op de verhoging van het eigen risico, maar ook de vergoeding van hoortoestellen komt aan bod.

De minister geeft in haar antwoorden aan dat de verwachting is dat de maatregelen gunstig zullen uitpakken voor slechthorenden. “Ik verwacht en met mij vele andere partijen in de hoorzorg, dat de prijzen zodanig zullen dalen dat het merendeel, ondanks de eigen bijdrage van 25%, minder bij hoeft te betalen dan voorheen”, schrijft Schippers. “Ook de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden steunt de maatregel. Ik verwacht dus niet dat de maatregel ten koste gaat van de participatie van slechthorenden”, schrijft ze verder.

Motie
Er werd woensdagmiddag nog verder gedebatteerd over de wijzigingen in de Zorgverzekeringswet. De PVV diende de enige motie in over het hoortoestelvoorstel, met het voorstel om mensen die aan beide oren hoortoestellen hebben (en dat geldt voor het overgrote deel van de hoortoestelgebruikers) slechts voor één toestel een eigen bijdrage van 25 procent te laten betalen. Deze motie kreeg bij de stemming van donderdagavond 21 juni geen meerderheid in de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer moet zich nu nog buigen over de wijzigingen in de Zorgverzekeringswet. Het is de bedoeling dat dit nog voor het zomerreces zal gebeuren en niet pas na de verkiezingen, zoals de SP en PVV hoopten te bereiken met hun vragenvuur aan de minister.

De NVVS vindt het een goede zaak dat het voorstel voor het nieuwe vergoedingssysteem door de Tweede Kamer is. Lees hier het persbericht hierover.

Meer informatie
Een overzicht van de antwoorden op de vragen die betrekking hebben op de vergoeding van hoortoestellen, kunt u hier downloaden.
Het complete document met de beantwoording van alle vragen uit het wetgevingsoverleg kunt u hier downloaden.

Publicatiedatum: 22 juni 2012
nog geen reactiesPlaats reactie