Gaby Olthuis en haar strijd met tinnitus en hyperacusis in uitzending Altijd Wat

Tinnitus (oorsuizen) kent allerlei vormen. Het voortdurende geluid kan er in een hele lichte vorm zijn, maar ook allesoverheersend. Zie voor voorbeelden onze cd met tinnitusgeluiden. Veel mensen met tinnitus (en/of hyperacusis) kunnen er (eventueel met begeleiding) goed mee leren omgaan. Voor anderen is het ondraaglijk. Zoals voor Gaby Olthuis. Het NCRV-programma Altijd Wat besteedt dinsdag 15 april aandacht aan het verhaal van Gaby.

Gaby Olthuis is 47 jaar en moeder van twee kinderen en heeft al 13 jaar een ernstige en  toenemende vorm van oorsuizen. Ze hoort onafgebroken het geluid van een remmende tram door haar hoofd. Daarnaast heeft ze last van hyperacusis (overgevoeligheid voor geluid). Bij elkaar een aanhoudende kwelling die haar leven ondraaglijk maakt. Zo erg zelfs dat ze niet meer verder wil en kan leven. Ze wil euthanasie. “Ik hoop dat als ik dood ben, dat het echt stil is”.

Verslaggeefster Miranda Grit van het NCRV-programma Altijd Wat volgt Gaby in haar strijd om een waardige dood. Kijk op de website van Altijd Wat voor meer informatie. De uitzending met het verhaal van Gaby is hier te bekijken. Houd daarbij rekening met de plotselinge tinnitusgeluiden die worden nagebootst om een idee te geven van hoe het klinkt. Als u dat onprettig vindt, kunt u kunt ook het volume zachter zetten en de ondertiteling aan.

Meer informatie/hulpverleningsaanbod


Graag willen we naar aanleiding van deze uitzending voor hulp en informatie verwijzen naar instanties als GGMD voor Doven en Slechthorenden, GGZ Pro Persona (de Riethorst) en het tinnitusloket (0800-tinnitus, www.tinnitus.nl). Neem ook eens een kijkje op het Tinnitus&Hyperacusis lotgenotenforum en zie voor boeken van ervaringsdeskundigen en het boek Eerste Hulp Bij Oorsuizen onze webshop.

Publicatiedatum: 14 april 2014