Fusie Nationale Hoorstichting en VeiligheidNL

Vanaf 1 januari 2018 gaan de Nationale Hoorstichting en VeiligheidNL samen verder. De Hoorstichting, autoriteit op het gebied van gehoorschadepreventie, wordt ingebed in VeiligheidNL, het expertisecentrum voor letselpreventie en veilig gedrag. Met de fusie wordt de slagkracht en effectiviteit van de inspanningen voor de preventie van gehoorschade vergroot en wordt er een stevigere basis voor continuïteit gecreëerd. 

De Hoorstichting biedt gratis verschillende wetenschappelijk gevalideerde online hoortesten aan. Verder ontwikkelt de Hoorstichting lesmateriaal en organiseert en stimuleert de Hoorstichting activiteiten op het gebied van onderzoek, voorlichting en beleid. VeiligheidNL zet zich al meer dan 30 jaar in om ongevallen en letsels te voorkómen. VeiligheidNL monitort alle ongevallen in Nederland en ontwikkelt effectieve programma’s om veilig gedrag te stimuleren. 

Preventie gehoorschade

“Door de fusie is de preventie van gehoorschade en daarmee letselpreventie in Nederland nu beter gediend,” aldus Jacques Francoys, bestuursvoorzitter van de Nationale Hoorstichting. Vera Verdegaal, directeur-bestuurder van VeiligheidNL vult aan: “De preventie van gehoorschade sluit perfect aan bij de missie én de doelgroep van VeiligheidNL en is daarmee een logische uitbreiding in het portfolio van VeiligheidNL.”
Publicatiedatum: 06 oktober 2017