FOSS en SH-Jong uit Stichting Hoormij, samenwerking blijft

De besturen van de FOSS en SH-Jong hebben besloten zich per 1 januari 2019  terug te trekken als federatiepartner uit Stichting Hoormij. Met het vertrek van SH-Jong en FOSS uit de federatie, blijft alleen de NVVS over. De NVVS gaat verder als Stichting Hoormij. De besturen van FOSS en SH-Jong willen graag blijven samenwerken met Stichting Hoormij.

Op 1 januari 2015 gingen de drie verenigingen NVVS, FOSS en SH-Jong samen als federatie onder de naam Stichting Hoormij. Het doel was samen sterker te staan in de belangenbehartiging voor iedereen met een hooraandoening of taalontwikkelingstoornis van nul tot honderd jaar. 

Ouders hebben andere behoeften

Voor de FOSS, de oudervereniging voor ouders met een slechthorende kinderen en kinderen met een taalontwikkelingstoornis, is een belangrijke reden voor het uittreden dat de leden vooral behoefte hebben aan belangenbehartiging, elkaar willen ontmoeten en een oudervereniging zien als informatie- en kenniscentrum. “Ouders hebben primair minder belang bij preventie en onderzoek”, legt Jan Heijboer, bestuursvoorzitter van de FOSS, uit. “Als oudervereniging herkennen wij ons onvoldoende in het beleid van Stichting Hoormij als vertegenwoordiger namens de aangesloten patiënten- en cliëntenorganisaties.” 

Te weinig bereik

Voor SH-Jong is lotgenotencontact de belangrijkste pijler. “We hebben ons aangesloten bij Hoormij in de hoop het bereik onder slechthorende jongeren te vergroten. Ondanks alle tijd en energie die is gestoken om gemeenschappelijke doelen te bereiken en toe te werken naar een fusie van de partners, is dat de afgelopen drie jaar niet gelukt. Door de verschuiving naar een fondsenwervende stichting is daar naar onze mening in de toekomst onvoldoende aandacht voor. Daarnaast bleef er tussen de doelgroepen van SH-Jong en de NVVS een gat in leeftijd dat onoverbrugbaar bleek. Het idee van een federatie voor iedereen van 0-100 is daardoor niet genoeg gerealiseerd”, zegt voorzitter Stan van Kesteren. 

Samenwerking blijft 

Wel willen de drie verengingen blijven samenwerken. Jan Heijboer: “Samenwerkingsvormen, zoals we die ook al kenden van voor de oprichting van Stichting Hoormij, blijven we ook in de toekomst zoeken." Stan van Kesteren: “SH-Jong wil graag op de inhoud samenwerken met alle partijen en hierin strategische keuzes maken zonder belemmerd te worden door een bovenliggende bestuurslaag.” Ook wil SH-Jong de banden met de dovenorganisaties nauwer aanhalen en samenwerking waar mogelijk intensiveren. 

Het ministerie van VWS, aan wie Stichting Hoormij verantwoording moet afleggen voor de ontvangen subsidies, is inmiddels op de hoogte gebracht. Uiteraard komen SH-Jong en FOSS de verplichtingen voor dit jaar vanuit de federatie na, vanuit de belangen van de leden, de drie partners en de statuten van Stichting Hoormij. 
Publicatiedatum: 16 mei 2018
Steun ons

Wil je dat we ons kunnen blijven inzetten met informatie, bijeenkomsten en vertegenwoordiging van de belangen van onze doelgroepen? Word dan lid of donateur.

WORD LID OF DONATEUR