Financieel Dagblad zet moeizame gang van zaken rondom vergoedingssysteem uiteen

In het Financieel Dagblad van 28 februari 2014 wordt ingegaan op de spaak lopende onderhandelingen tussen audiciens en zorgverzekeraars rondom het vergoedingssysteem hoorhulpmiddelen. Het systeem is op 1 januari 2013 ingegaan, maar de toepassing ervan verloopt rumoerig, aldus het FD. NVVS zet in het artikel ook haar standpunt uiteen.

De onenigheid gaat voornamelijk over twee punten. Audiciens hebben met name moeite met de vragenlijst die zij aan hun klanten moeten voorleggen. De bedoeling is dat deze vragenlijst, samen met de resultaten van de hoortests en eventuele bijzonderheden een houvast bieden voor het inschalen van de slechthorende in een categorie variërend van lichte tot heel complexe hoorproblemen. Alleen wordt deze vragenlijst door sommige verzekeraars nu al te veel gebruikt als zaligmakend en wijzen zij aanvragen voor een andere categorie af op grond van alleen de vragenlijst. Zeker als deze vragenlijst in de toekomst digitaal moet worden ingevuld, zal dit verkeerde gebruik door verzekeraars alleen maar toe kunnen nemen. De vragenlijst wordt dan teveel een keurslijf in plaats van een indicator.

Het tweede bezwaar wordt meer door de fabrikanten geuit. De in een categorie ingedeelde slechthorende kan kiezen uit bijbehorende typen hoortoestellen. Die hoortoestellen zijn geselecteerd door verzekeraars, die daarmee volgens fabrikanten te veel op de stoel van de zorgaanbieders gaan zitten. Dat zou ten koste gaan van de kwaliteit van de zorg. Zorgverzekeraars zeggen dat de lijst juist transparantie verschaft in het voorschrijfgedrag van audiciens.

Samenwerking
NVVS maakt zich zorgen over het conflict, zo geven we in het artikel aan. Het systeem biedt veel slechthorenden in ieder geval financieel voordeel ten opzichte van het oude systeem en moet dus een kans krijgen, maar dan mag de kwaliteit er niet onder lijden. We delen enkele zorgen die over een weer worden geuit, maar dringen er bij de partijen op aan om met elkaar een discussie aan te gaan op basis van feiten en gericht op goede hoorzorg en niet op basis van aannames en gericht op eigen (financieel) belang.

NVVS zag eerder juist toenadering tussen de verschillende partijen en hoopt nu dat de samenwerking snel weer verbeterd. We volgen de ontwikkelingen op de voet en blijven ons sterk maken voor onder andere 100% vergoeding voor kinderen, keuzevrijheid en aandacht voor complexe situaties.

U kunt uw klachten over het vergoedingssysteem met ons blijven delen via hoorwijzer.nl/meldpunt. Lees hier een artikel over de voorlopige resultaten.

Publicatiedatum: 28 februari 2014