Feestelijke jubileumviering OPCI

OPCI, het Onafhankelijk Platform CI, vierde zaterdag 21 november zijn tienjarig bestaan met een symposium: 'Stand van (Hoor) Zaken'. De viering vond plaats in een volle zaal van De Werelt te Lunteren.

Eind 2005 zijn de belangenorganisaties voor doven en slechthorenden hun krachten gaan bundelen op het gebied van cochleaire implantatie (CI). OPCI is een werkgroep/samenwerkingsverband dat valt onder het Platform doven, slechthorenden en tos. Hierin participeren Stichting Hoormij (federatie NVVS, FOSS en SH-Jong), Stichting Plots- en Laatdoven, Dovenschap, FODOK (Federatie van ouders van dove kinderen) en NDJ (Nederlandse Dove Jongeren). 
Vanuit de verschillende belangenorganisaties kunnen mensen deelnemen aan de vergaderingen van OPCI. Op deze manier kan OPCI de belangen van de verschillende doelgroepen goed behartigen en is binnen iedere organisatie de kennis van CI gewaarborgd.

Dat doet OPCI nu dus al tien jaar. Dat werd gevierd met een symposium. Het symposium was drukbezocht en kan bijzonder geslaagd genoemd worden! Klik hier voor een verslag en terugblik.

Publicatiedatum: 03 december 2015