Extra geld in gemeentefonds voor tolkvoorzieningen

Het ziet er naar uit dat het ministerie van VWS extra geld beschikbaar stelt voor de tolkvoorzieningen voor doven en slechthorenden (leefuren). Het gaat om een structureel bedrag van circa 2 miljoen euro per jaar, dat beschikbaar komt voor VNG. Die is nu namens alle gemeenten verantwoordelijk voor de tolkvoorzieningen (via hun WMO-beleid). Deze afspraak moet nog formeel bekrachtigd worden, maar alle seinen lijken op groen te staan, zo laat Benny Elferink weten namens het Platform Doven, Slechthorenden en TOS (waarin ook Stichting Hoormij participeert).

De Vereniging Nederlandse Gemeente (VNG) moet over de plannen nog formeel akkoord geven. Dat zal gebeuren in de Algemene Ledenvergadering van november 2015. Er is echter al wel overleg geweest met het ministerie van VWS en de verwachting is dat de VNG met de plannen akkoord zal gaan. In een overleg eind juni zal al meer duidelijk worden.
Het Platform Doven, Slechthorenden en TOS heeft aan het ministerie van VWS, de vaste Kamercommissie van VWS en de VNG laten weten dat zij het waardeert dat VWS bereid is om structureel extra middelen beschikbaar te stellen. Het Platform ziet graag dat de regeling jaarlijks geëvalueerd wordt.

Lees hier de brief die het Platform onlangs aan de minister van VWS stuurde.
Publicatiedatum: 09 juni 2015