Evaluatierapport tekst- en beeldbemiddelingsdienst naar Tweede Kamer

Eind november ontving de Tweede Kamer het evaluatierapport over beeld- en tekstbemiddelingsdienst KPN Teletolk. Op basis van het rapport is Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat gestart met voorbereidingen om ook in 2018 een verzorger voor de tekst- en beeldbemiddelingsdienst aan te wijzen. Deze dienst maakt het mogelijk dat doven, slechthorenden en personen met een spraakbeperking kunnen telefoneren met (horende) personen of instanties via een tolk.

In de begeleidende brief schrijft de Staatsecretaris: "De evaluatie onderschrijft de bijdrage van de huidige bemiddelingsdienst aan meer gelijkwaardige toegang voor doven en slechthorenden tot openbare telefonie. Ik ben hierom gestart met de voorbereidingen om volgend jaar wederom een verzorger voor de tekst- en beeldbemiddelingsdienst te kunnen aanwijzen. De evaluatie geeft, naast inzichten in het functioneren van de bemiddelingsdienst, ook een aantal aanbevelingen voor verbeteringen van de tekst- en beeldbemiddelingsdienst bij een nieuwe aanwijzing." 

SIGNAAL

Platform Doven, Slechthorenden en TOS, waar ook Stichting Hoormij deel van uitmaakt, heeft de belangenbehartiging voor telecommunicatie neergelegd bij SIGNAAL. SIGNAAL zat in de klankbordgroep van de evaluatie en is tevreden over het evaluatierapport. Namens de belangenorganisaties voor doven, slechthorenden en personen met een taalontwikkelingsstoornis wordt SIGNAAL ookbetrokken bij de nieuwe aanwijzing voor een beeld- en tekstbemiddelingsdienst in 2018.  

Wil je weten hoe de telefonische beeld- en tekstbemiddelingsdienst KPN Teletolk werkt? Bekijk dan dit filmpje.

Lees hier het evaluatierapport en de begeleidende brief.

Publicatiedatum: 08 december 2017