Europese Unie neemt nieuwe richtlijn voor toegankelijke audiovisuele media aan

Op 2 oktober 2018 heeft het Europese Parlement een nieuwe richtlijn aangenomen, die verbeteringen verplicht van de toegankelijkheid van audiovisuele diensten voor personen met een handicap. 

In artikel 7 van deze zogeheten Audiovisual Media Services Directive (AVMSD) is bepaald dat publieke en commerciële televisieomroepen en video-on-demand platformen zoals Netflix en HBO “voortdurend en geleidelijk toegankelijker moeten maken voor mensen met een handicap." Volgens het European Disability Forum (EDF) betekent dit concreet ‘dat er meer ondertitels komen voor slechthorende en dove mensen, audiodescriptie voor slechtzienden en blinden, vertalingen in gebarentaal en gesproken ondertitels in bijvoorbeeld tv-programma's, series, films, documentaires en nieuws.’

Verbetering

Het EDF noemt de nieuwe aangenomen AVMSD ‘een opmerkelijke verbetering ten opzichte van de vorige richtlijn, waarin artikel 7 slechts een aanmoediging was. Dit heeft ertoe geleid dat sommige EU-lidstaten de toegankelijkheid totaal hebben verwaarloosd, terwijl andere aanzienlijk zijn gevorderd, door het verplicht te stellen in hun nationale wetgeving.’ De AVMSD richtlijn moet nog formeel door de Raad van Europa worden goedgekeurd. Daarna krijgen Europese lidstaten 21 maanden de tijd om deze richtlijn om te zetten in nationale wetgeving. Ook de Nederlandse regering moet met deze Europese richtlijn aan de slag. Een eerste stap is inmiddels genomen door Kamerlid Lisa Westerveld van Groenlinks: haar motie om programma’s van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) beter toegankelijk te maken voor doven, slechthorenden, blinden en slechtzienden werd ook aangenomen door de Tweede Kamer.

Publicatiedatum: 09 oktober 2018