Ervaringrijk.nl geeft perspectief voor het omgaan met een gehooraandoening

Op 2 april 2015 wordt de website ervaringrijk.nl. gelanceerd. Dit is een initiatief van vier landelijke patiëntenverenigingen waaronder Stichting Hoormij/NVVS. Op de nieuwe site vertellen mensen met een gehoorbeperking hoe zij daar in het dagelijks leven mee omgaan. Altijd met een verhaal waar anderen iets aan hebben en vaak met praktische tips. De site is rijk aan ervaringen waar duizenden, zo niet tienduizenden lotgenoten hun voordeel mee kunnen doen of inspiratie uit kunnen halen.

“Om mijn collega's duidelijk te maken wat mijn oorsuizen inhoudt, heb ik tijdens een vergadering een cd met tinnitusgeluid opgezet. Tot de één na de ander vroeg of die piep niet uit kon."

Zomaar een citaat uit de vele ervaringsverhalen die op ervaringrijk.nl te vinden zijn.
Stichting Hoormij/NVVS heeft inmiddels meer dan 300 ervaringsverhalen verzameld, o.a.  door het organiseren van themabijeenkomsten. Het is dus daardoor meer dan het zoveelste internetforum voor lotgenoten. De ervaringen zijn gerubriceerd op thema en aandoening. Deze bibliotheek met ervaringen en tips wordt de komende tijd verder uitgebreid.

Verhalen met perspectief
Op de site staan  ervaringen waar een ander iets aan kan hebben. Ervaringsverhalen met ideeën, oplossingen en perspectief. Iedereen met een gehooraandoening, welke dan ook,  kan eigen ervaringen en tips op de website plaatsen. Dus of het nu gaat om tinnitus (oorsuizen), brughoektumor, de ziekte van Ménière of een cochleair implantaat (CI), elke ervaring is welkom. Alle verhalen worden anoniem op de site geplaatst.

•    Ervaringrijk.nl is te vinden via www.ervaringrijk.nl/nvvs en via de website van Stichting Hoormij/NVVS www.nvvs.nl en www.nvvs.nl/ervaringskennis
•    Gefilmde ervaringen en een video met uitleg door cabaretier Vincent Bijlo vindt u op www.ervaringrijk.nl/nvvs

Publicatiedatum: 31 maart 2015