Ervaart u hobbels bij werk?

Alweer terug van een welverdiende vakantie? Of deze nog voor de boeg? Wie een gehooraandoening of taalontwikkelingsstoornis heeft, kan een vakantie vaak extra goed gebruiken. Werken of een opleiding volgen vergt dan immers veel concentratie en inspanning, zeker bij de communicatie. Ieder(in), de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte, doet momenteel onderzoek naar belemmeringen die mensen met een beperking of chronische ziekte ondervinden bij werk. Stichting Hoormij/NVVS is lid van Ieder(in). 

Lukt het u om werk te vinden dat past bij uw situatie? Lukt het om met uw gehooraandoening uw baan te behouden? Welke belemmeringen ervaart u? Welke mogelijkheden benutten werkgevers en/of overheidsinstanties niet of onvoldoende? Dit soort vragen komen in het onderzoek voor. Stichting Hoormij vindt het belangrijk dat ook veel mensen met gehoorverlies, tinnitus, hyperacusis of bijvoorbeeld de ziekte van Ménière deze vragen invullen, zodat ook voor deze groepen maatregelen genomen kunnen worden.

Actuele signalen belangrijk
De signalen uit dit onderzoek gebruikt Ieder(in) in haar lobbyactiviteiten richting politiek en andere organisaties betrokken bij werk. Vanwege de nieuwe wetgeving rond werk (Participatiewet) zijn actuele signalen erg belangrijk.

Meedoen
Wilt u meedoen aan dit onderzoek? Vul dan de vragenlijst ‘Ervaart u hobbels bij werk?’ in. Dit duurt ongeveer 15 minuten. Ga hier naar de vragenlijst. Bij voorbaat dank.

Ervaart u hobbels bij werk? is een gezamenlijk onderzoek van Ieder(in), NPCF en LPGGz.
Publicatiedatum: 30 juli 2015