Enquête over slechthorende kinderen op de gewone school

Voor veel slechthorende en dove kinderen is het tegenwoordig mogelijk om regulier onderwijs te volgen in plaats van speciaal onderwijs. Dat is fijn, omdat zij op die manier naar dezelfde school kunnen gaan als hun broertjes/zusjes en vriendjes/vriendinnetjes uit de buurt. Toch blijkt dat het volgen van regulier onderwijs een hele uitdaging kan zijn voor slechthorende kinderen. Ervaringen van de kinderen en hun ouders zijn cruciaal om grip te krijgen op de uitdagingen die er zijn.

Deze enquête wil de ervaringen van slechthorende kinderen die het regulier onderwijs volgen en hun ouders in kaart brengen. Deze ervaringen zijn belangrijk om drempels voor het volgen van regulier onderwijs weg te kunnen nemen. De vragen gaan over problemen en gevoelens die slechthorende kinderen kunnen ervaren.

De enquête is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar en bestaat uit 45 vragen. Je kunt de vragen samen met je slechthorende kind invullen. Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 20 minuten in beslag nemen. De gegevens worden anoniem verwerkt. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Sandra van Dijk – van de Elzen in het kader van het masteronderzoek Communicatief Gehandicapten. Zij is zelf ook moeder van een slechthorend kind.

Klik hier voor het invullen van de enquête.

Stichting Hoormij is benieuwd naar de resultaten van dit onderzoek, onder andere met het oog op ons eigen project Erbij Horen
 

Publicatiedatum: 23 november 2015