Ellen Kruize legt bestuursvoorzitterschap Hoormij neer

Het bestuur van Stichting Hoormij heeft ingestemd met het verzoek van voorzitter Ellen Kruize om haar functie neer te leggen. Ellen is op 14 maart officieel teruggetreden. Al eerder dit jaar gaf Ellen aan dat ze verwachtte steeds minder tijd te hebben om de functie goed te kunnen uitoefenen.

Uiterlijk 1 mei 2018 stelt het bestuur de positie van voorzitter vacant. In afwachting van een nieuwe voorzitter voorzien de bestuursleden tot die tijd zelf in deze functie.

Het bestuur is Ellen erkentelijk voor haar inzet en toewijding aan Stichting Hoormij en wenst haar alle goeds voor de toekomst. 
Publicatiedatum: 20 maart 2018