Effecten beeldende therapie bij leren omgaan met tinnitus bestudeerd

Studenten van de opleiding Master of Arts Therapies van de Zuyd Hogeschool in Heerlen deden in samenwerking met De Riethorst (GGz Pro Persona) en GGMD voor doven en slechthorenden onderzoek naar de effecten van beeldende therapie bij tinnitus. Het Maandblad Geestelijke Volksgezondheid (MGV) van september 2014 bericht hierover in een uitgebreid artikel. Het gaat over de resultaten van een kwalitatief onderzoek en geeft antwoord op de vraag wat beeldende therapie voor mensen met tinnitus heeft betekend bij het vinden van een eigen manier van omgaan daarmee.

Tinnitus, het horen van geluid zonder een aanwezige geluidsbron, vermindert de kwaliteit van leven. Beeldende therapie, in combinatie met andere therapeutische behandeling, kan bijdragen aan verbetering. De deelnemer aan de beeldende therapie spreekt zijn belevingswereld aan en doet daarbij en beroep op zijn zintuigen en lichamelijke ervaringen. Woorden en cognitie (gedachten) kunnen helpen om die ervaringen van betekenis te voorzien.

Uit kwalitatief onderzoek, uitgevoerd bij 12 mensen met tinnitus, bleek dat het vormgevingsproces bij beeldende therapie mensen aanspreekt op een actieve, betrokken en reflecterende houding. Daarmee kunnen de deelnemers leren om zelf verantwoordelijkheid te nemen waardoor ze zicht krijgen op de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de klacht. De effecten van beeldende therapie die door de participanten werden genoemd, zoals ontspanning, afleiding, plezier en trots, zijn belangrijke hulpbronnen om de veerkracht te helpen herstellen.

Lees hier het complete MGV-artikel, met meer uitleg over de therapie zelf en de onderzoekresultaten.

Publicatiedatum: 02 oktober 2014