Eerste provincie-ambtenaar legt ambtseed in gebarentaal af

Bij de provincie Noord-Holland heeft voor het eerst een provincie-ambtenaar de ambtseed afgelegd in gebarentaal. Commissaris van de Koning Johan Remkes nam de eed af op een bijeenkomst van nieuwe medewerkers van de provincie.

Frouke van Winsum (34): “Ik vind het geweldig dat de provincie Noord-Holland mij de mogelijkheid heeft geboden de ambtseed af te leggen in mijn moedertaal, de Nederlandse Gebarentaal (NGT). Voor mij maakt gebarentaal via een tolk NGT het communiceren met sprekende mensen een stuk gemakkelijker. Voor doven en slechthorenden is dit een aanmoediging, omdat slechts in een enkel geval eerder de ambtseed bij een overheid in gebarentaal is afgelegd.”

Erkenning gebarentaal

In 2016 is in de Tweede Kamer een initiatief-wetsvoorstel ingediend om, in navolging van andere landen, ook in Nederland de gebarentaal juridisch te erkennen. Vooruitlopend op een wetswijziging heeft een dove, nieuw in dienst getreden medewerker bij de provincie Noord-Holland gevraagd om de ambtseed in de gebarentaal te mogen afleggen. Het provinciaal bestuur heeft bij uitzondering met haar verzoek ingestemd.
Publicatiedatum: 13 februari 2018