Een slechthorend of doof kind in groep

In de interview bundel ‘Een doof of slechthorend kind in de groep’ komen verschillende docenten en begeleiders van dove en slechthorende kinderen aan het woord. Ze delen hun ervaringen. Ze geven aan wat hun focus is geweest, waar ze zich hard voor hebben gemaakt. Naast deze interviews vind je ook veel algemene informatie over dove en slechthorende kinderen. Het boekje geeft basisinformatie en inzicht in de verschillende mogelijkheden die er zijn om tot een goed ondersteuningsaanbod te komen. Het boekje is in samenwerking met FODOK en de FOSS tot stand gekomen.

Voor sommige kinderen is het voldoende wanneer de school inzicht heeft in de mogelijke knelpunten, voor andere kinderen kan meer ondersteuning belangrijk zijn om tot bloei te komen.

Kijk naar de wensen van het dove of slechthorende kind

In Nederland wordt jaarlijks bij ruim 200 kinderen een een- of tweezijdig gehoorverlies geconstateerd. De kans is daardoor heel klein dat de school, club of vereniging waar je kind heen gaat, ervaring heeft met slechthorende en dove kinderen. Mochten ze toevallig wel ervaring hebben, dan wil dat niet zeggen dat dezelfde aanpak voor iedereen werkt. Ieder kind is anders en heeft andere behoeften. Daarbij kan de behoefte aan ondersteuning ook variëren per leeftijdsfase. Zo wil het ene kind absoluut niet anders zijn en gaat het liefst ongemerkt op in de massa. Terwijl het andere kind gemakkelijk voor zichzelf aangeeft wat hij wel of niet kan en waar hij ondersteuning bij wenst. Het is belangrijk om te kijken naar de wensen van het kind. 

Meer informatie en bestellen

Wil jij een boekje voor op school of voor de vrijetijdsvereniging? Je kan het nu in de webshop bestellen voor de tijdelijke actieprijs van € 7,50 exclusief verzendkosten (na 30 september 2018 kost het boekje € 12,50).

Dit boekje is mogelijk gemaakt door het Revalidatiefonds en de Stichting Fonds voor het Dove en Slechthorende Kind. Bron: Fodok

Publicatiedatum: 19 juni 2018