Duizend (en meer) vragen over tinnitus op www.nvvs.nl

Stichting Hoormij/NVVS geeft antwoord op veel vragen. Onafhankelijk, snel en deskundig. Op de site heeft elke doelgroep zijn eigen Vraagbaak. Onlangs kreeg de Tinnitus-Vraagbaak de duizendste vraag binnen. Joost Treebusch, beheerder van de Vraagbaak, gaf zoals gebruikelijk nog dezelfde dag antwoord.  

Sinds eind 2012 kunt u op de site van Stichting Hoormij/NVVS vragen stellen over slechthorendheid, Ménière, CI, brughoektumor, hyperacusis en tinnitus. De NVVS neemt de vraag zelf in behandeling, waar nodig met hulp van experts, of verwijst u door naar iemand die u daadwerkelijk verder kan helpen. 

Joost Treebusch beheert de Tinnitus-Vraagbaak. Als vrijwilliger bij Stichting Hoormij/NVVS maakt hij deel uit van de Commissie Tinnitus & Hyperacusis. Zijn eigen ervaringen met oorsuizen zijn een belangrijke drijfveer. Zo schreef hij over zijn ervaringen al twee boeken: ‘De stilte voorbij’ en ‘Oorsuizen loop er niet voor weg’, die zelfs in Amerika zijn uitgegeven. De aangewezen man dus om u te helpen bij uw vragen.  “Elke vraag beantwoord ik per mail. De vraagsteller hoeft nooit langer dan een dag op antwoord te wachten”, vertelt hij. 

Gnatoloog
Onlangs kreeg Joost de duizendste vraag binnen: ‘Wat weet u van de effecten op tinnitus na behandeling door een gnatoloog (tandarts/kaakkundige) waar ik naar verwezen ben’. Zijn antwoord: 'Het is bekend dat kaakproblemen tinnitus kunnen veroorzaken. Maar of een behandeling door een tandarts/gnatoloog van invloed kan zijn op de tinnitus is mij niet bekend. Als er sprake is van een langer aanwezige tinnitus, is de kans op verbetering na zo'n behandeling gering. Het vervangen van bijvoorbeeld de oude vullingen door nieuwe heeft ook vaak geen invloed op de tinnitus. U moet wel alert zijn op de eventuele verdovingen die de gnatoloog wil geven. Bespreek dit vooraf met uw behandelaar.'
Joost: “De vragensteller heeft me bedankt voor de snelle en adequate reactie. Dit gebeurt niet zo heel vaak, dus zeker bij de duizendste vraag vond ik die waardering wel speciaal.”

Veelgestelde vragen
Alle vragen worden beantwoord en gearchiveerd. Onder Veelgestelde vragen vindt u de vragen die al eerder gesteld zijn mét de antwoorden erop. Staat uw vraag er niet bij? Joost weet – of zoekt - het antwoord. Op minstens duizend-en-een vragen! 

Waar gaan de meeste vragen over? 
Van de 1000 ontvangen vragen over tinnitus gaat driekwart over:
* Behandelingen/therapieën (30%)
* Oorzaken (26%)
* Hulpvragen (13%)
* Medicatie (11%)
* Apparaten (10%)
* Info/voorlichting (5%)
* Lotgenotencontact (5%)

Publicatiedatum: 22 juni 2015