“Duizeligheid is niet iets dat maar vanzelf over moet gaan. Er is vaak iets aan te doen!”

Tijdens de Balance Awareness Week deze week wordt in diverse landen aandacht gevraagd voor evenwichtsproblemen. En dat is zeker nodig, meent keel-, neus- en oorarts dr. Tj. Bruintjes van het Apeldoorns Duizeligheidscentrum, een initiatief van Gelre Ziekenhuizen. “Er is absoluut behoefte aan meer informatie en bewustwording, niet alleen bij mensen met evenwichtsproblemen en hun omgeving, maar ook bij artsen!”

Op het spreekuur in het Duizeligheidscentrum ziet dr. Bruintjes vaak mensen met de ziekte van Ménière en BPPD (kortdurende bewegingsafhankelijke duizeligheid door loszittende oorsteentjes). Soms ook mensen die een brughoektumor blijken te hebben, maar daarbij is gehoorverlies vaak de eerste klacht waardoor mensen niet snel bij het Duizeligheidscentrum terecht komen. Er komen wel veel patiënten in Apeldoorn voor een second opinion of na doorverwijzing van een andere specialist (bijvoorbeeld kno-arts of neuroloog). Aan het centrum is ook het Kenniscentrum Duizeligheid gekoppeld: een platform rondom duizeligheid waar professionals hun kennis en ervaringen kunnen uitwisselen.

Draaien, deinen, duizelen
Nog geen twee weken geleden was er een thema-avond over duizeligheid voor patiënten van Gelre Ziekenhuizen. De zaal zat stampvol. “Dat geeft wel aan dat er behoefte is aan informatie”, zegt dr. Bruintjes. “Er zijn zoveel verschillende klachten die onder ‘duizeligheid’ geschaard worden; draaien, deinen, balansproblemen, valneiging, licht gevoel in het hoofd, bewustzijnsverlies, enzovoorts. Maar niet alles heeft met het evenwichtsorgaan te maken. Bewustzijnsverlies kan bijvoorbeeld met hartproblemen te maken hebben en uitvalsverschijnselen hebben vaak een neurologische oorzaak.”

Bewustzijnsverlies en uitvalsverschijnselen zijn wel absoluut signalen dat er iets aan de hand is, geeft dr. Bruintjes aan. Maar ook andere duizeligheidsklachten moeten serieus genomen worden. “Duizeligheid kan een grote impact op de kwaliteit van leven en het dagelijks functioneren hebben. Het kan zorgen voor onzekerheid, verminderd vertrouwen in je eigen lichaam, en angst voor een aanval. Door mensen in de omgeving van de patiënt, maar ook soms in de artsenopleiding, wordt duizeligheid echter vaak gebagatelliseerd omdat het niet levensbedreigend is. Dat vind ik erg jammer.”

Beeldvorming
Bij duizeligheid en evenwichtsproblemen is het niet een kwestie van een dagje rustig aan en het is over. Maar het hoeft meestal ook niet je leven lang een probleem te zijn. Bruintjes: “Er is vaak iets te doen aan deze klachten. Bewustwording rondom aandoeningen zoals de ziekte van Ménière en BPPD is daarom heel belangrijk. Welke behandeling werkt bij welke vorm van duizeligheid? Bij BPPD kunnen repositiemanoeuvres de steentjes bijvoorbeeld weer op z’n plek krijgen. Maar die manoeuvres hebben geen zin bij mensen met de ziekte van Ménière. Dan moet aan andere behandelingen gedacht worden..”

Gelukkig is er de afgelopen twintig jaar steeds meer kennis rondom evenwichtsproblemen en behandelingen. Zo vertelt dr. Bruintjes dat migraine pas sinds een aantal jaar als oorzaak van duizeligheid wordt gezien. “Er is een variant van migraine waarbij geen hoofdpijn hoeft op te treden tijdens een aanval, maar wel duizeligheid. Dat vraagt natuurlijk om een andere behandeling dan de ‘standaard’ migraine, hoewel de meeste mensen met deze duizeligheids-migraine ook al de hoofdpijn-variant hebben.”
Ook naar de ziekte van Ménière wordt nu anders gekeken dan vroeger. “Eerder dacht men dat het ook met iemands persoonlijkheid te maken had. Ménière zou vaak voorkomen bij ‘control freaks’. Nu denken we eerder dat het andersom is; dat patiënten door de aanvallen die ze niet kunnen controleren juist meer controle willen houden over andere dingen.”

Puzzel
De afgelopen jaren zijn er verder nieuwe syndromen ontdekt die duizeligheid opwekken en is er in Maastricht zelfs iemand voorzien van een kunstmatig evenwichtsorgaan. “Ik hoop dat er steeds meer stukjes van de puzzel rondom duizeligheid en evenwichtsproblemen op z’n plek vallen”, zegt de kno-arts. “Hopelijk komt er ook, mede door zo’n speciale week, meer bewustzijn bij artsen en publiek over wat er aan duizeligheid te doen is.”

Kijk voor meer informatie en behandelingen van evenwichtsproblemen en duizeligheid op www.duizeligheidscentrum.nl.

Publicatiedatum: 16 september 2014