Dringende oplossing gezocht voor voortbestaan GGz voor mensen met gehoorproblemen

Het Platform Belangenorganisaties Doof, SH en tos, waar de NVVS deel van uitmaakt, heeft voor de tweede maal in korte tijd de minister van VWS een brief gestuurd over de gespecialiseerde GGz voor doven en slechthorenden. Wij maken ons namelijk ernstige zorgen over het voortbestaan van deze unieke en onmisbare GGz. Als de GGz voor doven en slechthorenden verdwijnt, verdwijnt ook het gespecialiseerde aanbod voor mensen met andere gehoor gerelateerde problematiek, zoals tinnitus, de ziekte van Ménière enz. Een groep cliënten zal dan dus verstoken blijven van adequate hulpverlening.

De hulpvragen die bij gespecialiseerde GGz terechtkomen zijn complexer dan die in de reguliere GGz en de behandelingen langduriger en daarom relatief duur. Maar de financiering ervan blijft ontoereikend, in het bijzonder voor GGz-afdelingen die deel uitmaken van een grotere reguliere GGz-instelling. Pro Persona, "moederinstelling" van De Riethorst heeft de minister al laten weten onder de huidige voorwaarden de GGz voor doven en slechthorenden niet te kunnen continueren.

De belangenorganisaties voor doven, slechthorenden en tos hebben, in nauwe samenwerking met de GGz-aanbieders, voor dinsdag 2 december 2014 een werkbezoek aan De Riethorst georganiseerd, waarbij vertegenwoordigers van VWS, NZa (Nederlandse Zorgautoriteit), VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en zorgverzekeraars aanwezig zullen zijn om door belangenorganisaties en professionals bijgepraat te worden over nut en noodzaak van de gespecialiseerde GGz.
Want ook wij onderschrijven de oproep op YouTube: de GGz voor doven en slechthorenden moet blijven en de overheid moet ook en juist voor deze kwetsbare doelgroepen haar verantwoordelijkheid nemen!

Lees hier de tweede brief aan VWS en lees hier het bericht dat we eerder plaatsten over dit onderwerp.

Publicatiedatum: 01 december 2014