Discussie over (achtergrond)geluid in Wat U Zegt

In de rubriek Wat U Zegt, Wat U Raakt op telegraaf.nl zijn een aantal topics over lawaai en achtergrondgeluid geopend. Daarop komen vele reacties binnen van mensen die zich ergeren aan bijvoorbeeld muziek in winkels, uit auto’s en als achtergrondgeluid in televisieprogramma’s.

Ook veel slechthorenden reageren. Een vaak gehoorde klacht is dat de gebruikte muziek in televisieprogramma’s, maar ook bijvoorbeeld bij het journaal, het nog moeilijker maakt voor slechthorenden om te verstaan wat er gezegd wordt.

De Stichting BAM hoopt dat als er heel veel reacties komen, de omroepen dan ook wat gaan veranderen met betrekking tot de achtergrondgeluiden in hun programma’s.


Publicatiedatum: 24 september 2012