Directe gehoorschade door kattenverjagers mogelijk?

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit krijgt jaarlijks klachten van bezorgde mensen over de zogenoemde kattenmosquito. Dit is een apparaatje dat een hoge pieptoon produceert die katten uit de tuin moet verjagen. Sommige kinderen en volwassenen horen de pieptoon echter ook. Of dat gehoorklachten kan veroorzaken of niet, daarover verschillen de meningen. De Volkskrant neemt nu de proef op de som.

Roland van der Hoek uit Drachten is er van overtuigd dat het geluid van de kattenmosquito schadelijk is. Hij heeft last van oorsuizen (tinnitus). Volgens hem is dat ontstaan door het geluid van een bepaald merk kattenverjager, de Tuinwachter, die hij tijdens zijn werk als postbode dagelijks tegenkwam. Hij voert al jarenlang strijd voor een verbod op kattenmosquito’s, zo vertelt hij aan Radio1. Tot nu toe echter nog zonder succes.

Gehoorverlies
Naar aanleiding van verhalen zoals van Roland van der Hoek, neemt de Volkskrant de proef op de som in de rubriek ‘Gezond’ van maandag 1 juli. Een kattenverjager wordt getest in het geluidslab van het Leids Universitair Medisch Centrum. Het geluid dat de verjager produceert wordt gemeten: tussen de 70 en 80 dB (gecorrigeerd voor het menselijk gehoor). Volgens Jan de Laat, klinisch-fysicus en audioloog aan het LUMC, duidt dat niet per se op schade. Door dagelijkse blootstelling aan 80 decibel kan gehoorschade ontstaan, zo geeft hij aan in de Volkskrant, maar het nu gemeten geluid van de kattenverjager is op één meter afstand. Op 10 meter blijft nog maar een geluidssterkte van 60 dB over en op 20 meter van 54 dB. Daar krijg je geen gehoorverlies van, meent De Laat.

Piep in de oren
Dat betekent echter niet dat het geen tinnitus kan veroorzaken. “Een luid en irritant geluid dat zich herhaalt, kan bij overgevoelige mensen al voldoende zijn om een blijvende piep in de oren te veroorzaken”, stelt De Laat in het artikel. Rilana Cima, tinnitusonderzoeker aan de Universiteit van Maastricht, hoort van collega’s dat tinnituspatiënten inderdaad extra last ervaren door de kattenmosquito, maar betwijfelt of de niet-schadelijke hinder van het apparaat direct leidt tot oorsuizen. Volgens haar hebben de eventuele tinnitusklachten meer met de associatie met het geluid te maken. “Zodra iemand een geluid hoort en daar een sterke negatieve betekenis aan geeft door reacties als angst of irritatie, wordt de associatie tussen die twee alleen maar sterker wanneer het geluid zich herhaalt.”

Mensen die al last van oorsuizen hebben, kunnen dus extra gevoelig zijn voor het geluid van de kattenmosquito. Maar volgens het Volkskrant-artikel is het ontstaan van directe gehoorschade of directe tinnitusklachten door het apparaat niet waarschijnlijk. De discussie over de kattenverjagers is wat Roland van der Hoek betreft echter nog niet voorbij.

Meer informatie over oorsuizen? Kijk eens in onze webshop voor diverse boeken en brochures en onze cd met tinnitusgeluiden.

Publicatiedatum: 02 juli 2013