Digitale landkaart Ieder(in) brengt ervaringskennis van ouders in beeld

De ervaringskennis van oudergroepen en actieve ouders is bijzonder waardevol en kan helpen bij het verbeteren van beleid. Maar de adviesraden van gemeenten en ondersteuningsplanraden weten nu de oudergroepen vaak niet te vinden en vice versa. Dat moet anders.Ieder(in) is daarom een digitale landkaart aan het ontwikkelen die zichtbaar maakt wie de gemeente en scholen adviseert en waar ervaringskennis te vinden is.

Veel ouders van kinderen met een beperking of chronische ziekte zetten zich in voor goed onderwijs voor hun en/of andermans kinderen. Soms doen ze dat alleen, maar vaak ook via een oudergroep. Bij deze belangenbehartiging stuiten ze op het probleem dat veel zaken die het onderwijs raken, buiten school, door de gemeente worden besloten. Bij deze besluiten – bijvoorbeeld over leerlingenvervoer of ondersteuning op school – laat de gemeente zich adviseren door formele adviesraden waarin ouders nog niet of nauwelijks vertegenwoordigd zijn. Voor een beter onderwijsbeleid van gemeenten is het daarom erg belangrijk dat er meer ouders in de adviesraden komen.

Zet jezelf op de kaart

De digitale landkaart van Ieder(in) bevat per gemeente en regio de contactgegevens van raden en oudergroepen/ouders. Zo wordt zichtbaar wie de gemeente en scholen adviseert en waar ervaringskennis te vinden is. Als je zelf of als oudergroep graag ervaringskennis wilt inbrengen, dan vraagt Ieder(in) om naam en e-mail adres beschikbaar te stellen voor de landkaart met daarbij een korte beschrijving van de ervaringskennis. Deze gegevens worden door Ieder(in) op een veilige manier verwerkt. 

Regionale netwerken

 Ieder(in) gaat daarnaast voor geïnteresseerden ook nog een aantal regionale netwerkbijeenkomsten organiseren over belangenbehartiging in het onderwijs. Hier kunnen actieve ouders en adviesraden elkaar ontmoeten. Dus ook daarvoor nodigt Ieder(in) je uit. 

Doe mee en laat ook jouw stem horen voor onze kinderen. Lees hier meer over dit project en hoe je je kunt aanmelden. 
Publicatiedatum: 27 september 2016