Definitief geen vergoeding voor hersenstimulatie als behandeling van tinnitus

Zorginstituut Nederland (voorheen CVZ) heeft definitief besloten dat diverse vormen van hersenstimulatie als behandeling van tinnitus niet worden vergoed. Ook niet als experimentele behandeling.

In een rapport concludeerde het instituut voor de zomer dat de diverse vormen van hersenstimulatie die zijn bekeken niet voldoen aan de stand van de wetenschap en praktijk om voor vergoeding in aanmerking te komen. De NVVS-Commissie Tinnitus & Hyperacusis vond dat in die overweging ook recente onderzoeksgegevens (met name rond CI & tinntus) betrokken moesten worden en pleitte ervoor experimentele behandelingen met hersenstimulatie wel te blijven vergoeden. Zorginstituut Nederland blijft desondanks bij het eerdere besluit.

De NVVS-Commissie Tinnitus & Hyperacusis is teleurgesteld over het definitieve besluit, maar blijft de ontwikkelingen rond neurostimulatie en tinnitus op de voet volgen, onder andere in de hoop Zorginstituut Nederland in de toekomst van gedachte te kunnen doen veranderen. Volgens de Commissie is er namelijk het nodige onderzoek op met name het gebied van CI (Cochleaire Implantatie) waar wèl positieve resultaten te melden zijn met betrekking tot tinnitus. Deze gegevens heeft Zorginstituut Nederland niet meegenomen, maar bieden nieuwe inzichten op dit (zich snel ontwikkelende) terrein.

Verder vindt de Commissie dat het vergoeden van hersenstimulatie als experimentele behandeling essentieel is om relevante inzichten en langetermijneffecten in kaart te kunnen blijven brengen. De Commissie hoopt dat ondanks het besluit van Zorginstituut Nederland om dit vergoeding op dit gebied niet toe te staan, de wetenschap toch manieren vindt om nieuwe inzichten op te doen en effecten van neurostimulatie bij tinnitus te kunnen bestuderen.

Lees hier meer over onderzoeken rond neurostimulatie bij tinnitus en lees hier meer over onderdrukken van tinnitus met een CI.

Publicatiedatum: 29 augustus 2014