'Defensie moet meer doen aan preventie gehoorschade'

Defensie moet veel meer doen aan de preventie, gehoorschade. Bewustwording van de mogelijke situaties die gehoorschade (ook bij medemilitairen) kunnen veroorzaken, moet al vanaf de basisopleidingen aan de orde komen. Dat bleek onlangs tijdens een NVVS-ervaringssessie voor (oud)militairen en veteranen. Defensievakbond AFMP, die samenwerkt met de NVVS, had haar leden opgeroepen om hierbij aanwezig te zijn en doet in haar blad OpLinie verslag van de bijeenkomst.

Aan de groep deelnemers werd door de gespreksleidster gevraagd hun eigen ervaringen en tips over het dagelijkse leven met oorsuizen (tinnitus) of slechthorendheid te vertellen. Bij de meeste deelnemers is het hoorprobleem ontstaan tijdens diensttijd. De wens dat Defensie meer doet aan preventie blijkt dan ook sterk te leven onder de deelnemers. Ook kwam naar voren dat het vaak een heikel punt is om aan te tonen dat de gehoorschade/tinnitus dienstgerelateerd is.
Tenslotte viel op dat sommigen er bewust voor kiezen om de hooraandoening niet bekend te maken aan de werkgever uit angst om de baan te verliezen, of andersoortig werk te moeten gaan doen. Bij sommigen heeft de continue inspanning die dit vergt geleid tot vermoeidheidsklachten of zelfs burn-out.

Ervaringen op website
De deelnemers gaven aan het bijzonder prettig en waardevol te hebben gevonden om met elkaar ervaringen en tips uit te wisselen en voorlichting te krijgen. De ervaringen zullen anoniem worden verwerkt in de nieuwe website Ervaringrijk.nl; boordevol met tips en ervaringen over het leven met een (hoor)beperking.

Publicatiedatum: 27 juni 2014