Deelnemers gezocht voor onderzoek onder kinderen met hyperacusis

Universiteit Utrecht en Kentalis Eindhoven zijn voor een onderzoek op zoek naar kinderen die hyperacusis hebben, dus overgevoelig voor geluid zijn. Voor deze vaak complexe problematiek wordt, zeker voor kinderen, binnen de hulpverlening nog maar weinig geboden. Daarom heeft Kentalis Eindhoven een vragenlijst ontworpen. Met deze lijst kan inzichtelijk worden gemaakt op welke gebieden een kind met overgevoeligheid voor geluid in het dagelijks functioneren last van geluid ondervindt. In behandeling kan daar specifiek op worden ingespeeld en na behandeling kan met deze lijst worden bepaald of de last is afgenomen. Met behulp van onderzoek willen Kentalis en de Universiteit Utrecht nagaan of deze lijst voldoende specifiek en valide is.

"Om dit te bepalen, hebben we drie onderzoeksgroepen in ons onderzoek opgenomen, waarvan één bestaat uit kinderen met een overgevoeligheid voor geluid", legt onderzoekster Annemieke van Kessel uit. Voor het onderzoek zal het kind drie vragenlijsten in moeten vullen. Dit neemt ongeveer 30-45 minuten in beslag. Ouders van kinderen in de leeftijd van 7-12 jaar met een overgevoeligheid voor geluid kunnen voor meer informatie contact opnemen met Annemieke van Kessel via ann.vankessell@kentalis.nl.


Publicatiedatum: 02 december 2014