Deelnemers gezocht voor onderzoek klankontwikkeling voor jonge kinderen met gehoorverlies

Voor het onderzoeksproject 'Klankontwikkeling van jonge kinderen met gehoorverlies' is de Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechtorende kind (NSDSK) op zoek naar deelnemers. Slechthorende en dove baby's van 0-6 maanden kunnen meedoen aan het onderzoek. De NSDSK biedt specialistische zorg aan mensen met klachten op het gebied van gehoor of spraak en taal. De NSDSK staat landelijk bekend om haar zorg voor jonge kinderen van 0 tot 4 jaar.

De klankontwikkeling is een voorloper van de gesproken taalontwikkeling. Voordat kinderen gaan praten beginnen ze al met het maken van klanken. Uit internationaal onderzoek blijkt dat kinderen met gehoorverlies vaak achterlopen in hun klankontwikkeling. Ze beginnen bijvoorbeeld later met brabbelen. De vroegbehandeling van kinderen met gehoorverlies is echter in elk land anders. Daarom is het belangrijk om de klankontwikkeling ook in Nederland te onderzoeken en een interventie te ontwikkelen die de klankontwikkeling van Nederlandse kinderen met gehoorverlies optimaal stimuleert.

Ouders van slechthorende en dove baby's gezocht

De NSDSK wil onderzoeken of de klankontwikkeling van jonge slechthorende en dove kinderen anders verloopt dan die van horende kinderen. Daarom vragen ze zowel ouders van slechthorende en dove kinderen als ouders van horende kinderen om mee te werken aan dit onderzoek. Op die manier kunnen ze de twee groepen met elkaar vergelijken. Momenteel zijn zij op zoek naar ouders van slechthorende en dove baby's.

Wat houdt meedoen aan het onderzoek in?

Door meerdere keren vragen te stellen over de klanken die je kind maakt, krijgt de NSDSK informatie over de ontwikkeling van die klanken. Je wordt hiervoor gebeld door een logopedist. Die stelt ook vragen over hoe vaak en wanneer je kind hoortoestel(len) draagt, omdat dit mogelijk van invloed is op de klankontwikkeling. Per keer duurt dit ongeveer een kwartier. Daarnaast vragen ze na elk belmoment om een vragenlijst over de het gehoor van je kind in te vullen. Tot slot vragen ze je één keer om een korte vragenlijst in te vullen met achtergrondgegevens van je kind en het gezin. Ook vragen we aan het audiologisch centrum waar je kind in behandeling is om audiologische gegevens zoals de mate van gehoorverlies aan hen door te geven. Ze verzamelen gegevens op de volgende vijf leeftijden: als je kind 6, 9, 12, 15 en 18 maanden oud is. Het onderzoek stopt als je kind 18 maanden is.

Neem contact op voor meer informatie of deelname

Nee contact met de NSDSK via T 020 574 59 45, nsdsk@nsdsk.nl of hun website.
Publicatiedatum: 30 mei 2018