Deelnemers gezocht voor DNB-onderzoek naar bereikbaarheid van betaalmiddelen

De Nederlandse Bank (DNB) heeft aan Conclusr Research gevraagd om een onderzoek uit te voeren naar de bereikbaarheid en toegankelijkheid van betaaldiensten. Een belangrijke taak van DNB is namelijk om erop toe te zien dat het betalingsverkeer voor iedereen goed toegankelijk en goed bereikbaar is. Hiermee wordt bedoeld dat iedereen in Nederland in staat gesteld moet worden om bankzaken te kunnen regelen: bijvoorbeeld om te kunnen pinnen, overschrijvingen te kunnen doen, bij een bankkantoor te kunnen komen, et cetera. Deze vragen staan centraal in het onderzoek. DNB is in het bijzonder geïnteresseerd in de antwoorden van mensen die doof of (zeer) slechthorend zijn. Stichting Hoormij is blij dat ook deze doelgroep geraadpleegd wordt!

Er wordt in het onderzoek niet gevraagd wat je hebt uitgegeven of wat je hebt gekocht; ook wordt er nooit om pincodes o.i.d. gevraagd. De onderzoekers zijn alleen benieuwd naar het gebruik van en de toegankelijkheid van betaalmiddelen.
Binnenkort gaat de dataverzameling weer van start, dit betekent dat er enquêtes worden afgenomen onder diverse groepen Nederlanders. De resultaten van dit onderzoek worden later dit jaar besproken in de Tweede Kamer en hierop worden mogelijk acties ondernomen om de bereikbaarheid te vergroten.

Deelnemen aan het onderzoek

Wil je meewerken aan dit onderzoek? Deelname is eenvoudig en kost weinig tijd. Als je wil deelnemen, ga dan hier naar de online vragenlijst. Het invullen van de vragenlijst duurt, afhankelijk van je antwoorden, ongeveer 12 minuten.

Het is het beste om de vragenlijst in een keer in te vullen. Als je besluit om op een later moment de vragenlijst af te maken, dan kom je namelijk weer bij de eerste vraag terecht. Er zijn geen goede of slechte antwoorden, DNB is geïnteresseerd in jouw ervaring en jouw mening. Je kunt de tekst groter maken indien je dat wenst. Je kunt dan rechts boven in het scherm (naast het logo van De Nederlandsche Bank) klikken op het vakje A+ om de tekst groter te maken. 

Vertrouwelijkheid en anonimiteit
Conclusr Research is aangesloten bij de MOA (de MarktOnderzoeksAssociatie), wat betekent dat ze gebonden zijn aan de Europese regels voor marktonderzoek. Conclusr Research is dus wettelijk verplicht om alle gegevens strikt vertrouwelijk behandelen. Dat betekent dat niemand toegang krijgt tot jouw persoonsgegevens, jouw antwoorden worden volstrekt anoniem verwerkt.

Meer weten?
Wil je meer informatie over dit onderzoek dan kun je terecht bij Willeke van Baars van Conclusr Research, via willeke@conclusr.nl.

Publicatiedatum: 14 maart 2016