De logopedist als coach – Karin Neijenhuis lector Zorg voor Communicatie

Hogeschool Rotterdam heeft dr. Karin Neijenhuis benoemd tot lector Zorg voor Communicatie bij Kenniscentrum Zorginnovatie. Zij gaat zich richten op onderzoek naar vernieuwingen in de logopedische zorgpraktijk en zorgonderwijs.

Bij Hogeschool Rotterdam pakt ze in nauwe samenwerking met de opleiding Logopedie de volgende onderzoeksthema’s op: Taal & Gehoor, Meertaligheid, Evidence-based logopedie en de logopedist als coach. Logopedie is een betrekkelijk jong vakgebied. De logopedist vervult steeds vaker de rol van coach, voor cliënten, maar ook voor andere professionals die met deze cliënt te maken hebben.

Karin Neijenhuis is logopedist en spraak-taalpatholoog. Zij doet al onderzoek naar onder andere auditieve verwerkingsproblemen en gehoorbeperking in het hoger onderwijs. In 2003 is ze gepromoveerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen op de ontwikkeling van een testbatterij voor auditieve verwerkingsproblemen.


Publicatiedatum: 30 augustus 2016