Cursussen Controle over Tinnitus van de GGMD

De GGMD verzorgt tijdens en na de Week van het Oorsuizen op verschillende plekken in het land een algemene cursus 'Controle over tinnitus'. Deze bestaat uit twee groepsbijeenkomsten van elk twee uur. Deze cursus kan eventueel gevolgd worden door een basistraining of een intensieve behandeling. Ook zijn er informatiebijeenkomsten over Tinnitus en Werk.

In de cursus ‘Controle over tinnitus’ krijg je informatie over tinnitus en hyperacusis, over de mogelijke oorzaken en gevolgen, en hoe u de gevolgen beheersbaar kunt maken. De cursus is ontwikkeld door klinisch neuropsycholoog Olav Wagenaar, auteur van het boek 'Eerste hulp bij Oorsuizen'.

Klik hier voor het cursusaanbod. 

Publicatiedatum: 01 februari 2017