Congres ‘tinnitus en hyperacusis’ voor artsen en arbeidsdeskundigen

“Wat is er aan de hand als een geluid zich in je hoofd ontwikkelt, of wanneer je zo wordt afgeleid door geluid dat werken onmogelijk is? Ook bij tinnitus en hyperacusis grijpen neurofysiologische, psychische en gedragsmatige factoren in elkaar. Onbekendheid met deze fenomenen maakt het verleidelijk het probleem te negeren. Dat kan en mag niet meer.” Dit schrijft Condite-advies bij ziekteverzuim over het congres dat zij op 6 oktober 2015 organiseert in het kader van het 15-jarig bestaan. De vele artsen en arbeidsdeskundigen die zijn uitgenodigd zullen worden geïnformeerd over alles dat met tinnitus en hyperacusis te maken heeft. Stichting Hoormij vindt dat een goede zaak. Meer herkenning, erkenning en begrip voor mensen met deze aandoeningen en hoe zij dat beleven is zeker nodig!

Condite-advies bij ziekteverzuim wordt ingeschakeld voor begeleiding van cliënten naar werkhervatting, onder andere bij NAH (niet aangeboren hersenletsel), chemobrein, gegeneraliseerde pijnklachten, een overspanning, enzovoort. Problemen die regelmatig gepaard gaan met tinnitus en/of hyperacusis. “Tinnitus en hyperacusis komen steeds vaker voor en maken het leven soms onmogelijk. Tinnitus kost de maatschappij zelfs meer dan chronische lage rugklachten! Reden genoeg om internationale autoriteiten op dit vakgebied bij elkaar te halen, om ons te verdiepen in verklaringsmechanismen en de aanpak”, meent Condite.

Dagelijkse praktijk
Dit congres biedt inzicht in de wisselwerking tussen biomedische en psychische factoren, voor de deelnemers (o.a. kno-artsen, bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, huisartsen en psychologen) toepasbaar in de dagelijkse praktijk van beoordelen, behandelen en begeleiden. Het programma is opgesteld in samenspraak met Pawel J. Jastreboff, een van de grondleggers van de Tinnitus Retraining Therapy (TRT). Hij zal ook een lezing geven, net als onder andere Pim van Dijk (UMC Groningen), Iris Nowak-Maes (onderzoeker en GZ psycholoog) en Carlo Habets (Bc audioloog, muzikant en heeft zelf tinnitus, bekend van Into Ears).

Namens Stichting Hoormij zal de Commissie Tinnitus en Hyperacusis op het congres aanwezig zijn. Het is de bedoeling hiervan in het decembernummer van HOREN Magazine verslag te doen. Het is niet primair gericht op mensen met tinnitus en hyperacusis, maar voor hen kan het congres wel interessant zijn. Voor meer informatie en aanmelding kunt u kijken op http://condite.nl/congres-tinnitus/.

Publicatiedatum: 27 juli 2015