Communicatie met medici: de radertjes zijn in beweging!

In december 2014 stond in HOREN een artikel met de titel Ziekenhuizen moeten luisteren naar slechthorenden. Aanleiding om over dit onderwerp te schrijven waren de verhalen die werden verteld tijdens de NVVS-ervaringssessies met als thema Communicatie met medici. Een aantal schrijnende en zorgwekkende situaties kwam aan het licht. De deelnemers aan de sessies brachten zelf ook oplossingen in beeld. Na de publicatie van het artikel kwamen er positieve reacties binnen bij Stichting Hoormij/NVVS. Ook namen mensen initiatieven door het artikel mee te nemen naar hun eigen ziekenhuis om aldaar het gesprek aan te gaan. Het werd duidelijk dat de beschreven problematiek leeft en voor veel slechthorenden herkenbaar is.

Willem Dekker, Commissie SH-werkgroep Belangenbehartiging, nam contact op met Martine van Hulst, de schrijfster van het artikel, en met Henk van Rees, een vrijwilliger die op een breed terrein actief is voor Stichting Hoormij/NVVS. Tijdens een gezamenlijke brainstormsessie met als thema Kunnen we er iets mee? werd besloten om de ideeën en mogelijke oplossingsrichtingen in ieder geval vast te leggen. In een kort tijdsbestek werd een gedegen probleemanalyse geschreven, gevolgd door een plan van aanpak.
Met goedkeuring van Stichting Hoormij-directeur Joop Beelen ging de uitvoering van het project Communicatie met medici van start. Het fundament van de missie van de projectgroep wordt gevormd door vijf thema’s: herkenning, erkenning, bewustwording, technische oplossingen en tolken. In HOREN Magazine augustus leest u er meer over (klik hier).

Brochure voor ziekenhuizen
De projectgroep heeft een korte duidelijke brochure samengesteld, die in de ziekenhuizen wordt achtergelaten na een gesprek over optimalisering van de communicatie met een slechthorende patiënt. In deze brochure worden diverse oplossingsrichtingen genoemd.
Ziekenhuizen worden verzocht om het onderwerp Communicatie met slechthorende patiënten op de agenda te plaatsen, verbetermaatregelen te implementeren, adequate aanvullende hoorhulpmiddelen aan te schaffen en aan te bieden voor een optimale communicatie met hun slechthorende patiënten en medewerkers vertrouwd te maken met de technische apparatuur.

Haalbaarheid en uitvoerbaarheid
Nederland telt meer dan 360 ziekenhuizen. Het is natuurlijk onmogelijk om al deze ziekenhuizen te bezoeken. De insteek van de projectgroep is dat waar ze iets kan verbeteren, dat ook te doen. Elke verbetering is een positieve stap in de goede richting. De projectgroep hoopt op een sneeuwbaleffect door radertjes in beweging te zetten.
De projectgroep denkt zorgbreed. Haar oog valt ook op de eerstelijns zorgverlener, zoals de huisarts, apotheker, fysiotherapeut, tandarts, thuiszorgmedewerker, psycholoog, maatschappelijk werker, baliemedewerker en alle anderen die werkzaam zijn in de rechtstreeks toegankelijke zorg.

Laat van u horen
Wij houden u via HOREN en nvvs.nl op de hoogte van de ontwikkelingen, de stappen die worden gezet en de geboekte successen. Heeft u goede of minder goede ervaringen op het gebied van communicatie met medici of heeft u ideeën voor verbetering? Deel ze met ons via e-mail: sh.communicatiemetmedici.secretaris@nvvs.nl.

Publicatiedatum: 26 augustus 2015