Commissie tinnitus van Stichting Hoormij blij met aandacht voor oorsuizen bij gedragstherapeuten

De Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën (VGCt) organiseerde vrijdag 15 juni 2018 een studiedag helemaal in het teken van tinnitus. ‘Mooi dat hier aandacht voor is bij deze professionals’, vindt Loes Schenk. Zij bezocht de studiedag namens de commissie tinnitus. Gedragstherapeuten die te maken hebben met diagnostiek en behandeling van patiënten met somatische problemen, en in het bijzonder tinnitus kwamen naar Utrecht. De opkomst was aanzienlijk.  

Behandelmethoden tinnitus

Er was aandacht voor nieuwe onderzoeken, protocollen en inzichten op het gebied van psychologische behandelmogelijkheden voor mensen met tinnitus. Door middel van lezingen, onder meer over de effectiviteit en toepassing van het tinnitus-behandelprotocol en de effectiviteit van EMDR bij tinnitus werden deelnemers geïnformeerd. Loes blikt terug op een waardevolle dag: “Het is heel goed dat gedragstherapeuten bijscholing krijgen en informatie ontvangen over de nieuwste behandeltherapieën. Dit vereist specifieke kennis over tinnitus. Ook was er aandacht voor de behandeling van de trapsgewijze Cognitieve Gedragstherapie (4T) voor tinnitus. Sinds december 2017 is dit aan het basispakket toegevoegd en vergoedt de zorgverzekeraar de behandeling. In het volgende Hoormij Magazine komt Loes terug op haar bevindingen van de studiedag. Je kunt het Hoormij Magazine ontvangen door lid te worden.

Een gehooraandoening kan een strijd zijn

Slechter horen of te maken hebben met een gehooraandoening kan een strijd zijn. Met jezelf, voor acceptatie. Met mensen in je omgeving, die niet echt door hebben wat je meemaakt. In het gesprek met artsen bij wie je steeds opnieuw moet uitleggen wat de gevolgen zijn van je aandoening. Het zegt niets over jouw kwaliteiten, maar door bijvoorbeeld vermoeidheid, concentratieproblemen of overprikkeling is het wel van invloed op je functioneren. Bij Stichting Hoormij begrijpen we dat.

Doneer op jouw manier

We lossen het niet allemaal voor je op, maar we zetten ons met jou in voor iedereen met gehooraandoeningen. We brengen je in contact met lotgenoten. Je krijgt actuele informatie over aandoeningen, maar ook over de (on)mogelijkheden van hulpmiddelen. Waardoor jij de beste keuze voor jou kunt maken. En wij zetten ons in voor jouw belangen. Hoe dan? Denk aan het stimuleren van onderzoek, lobby richting vele partijen, het verbeteren van toegankelijkheid van gebouwen en goede integratie op school en werk.

Wij zijn blij met alle vormen van ondersteuning. Bekijk hoe je een bijdrage kunt leveren of lid kunt worden.


Publicatiedatum: 19 juni 2018