Cochlear Informatiecentrum: zorgen over lange wachtlijsten

Fabrikant Cochlear heeft in Utrecht een informatiecentrum geopend voor CI-gebruikers. Tijdens de opening van het centrum waarschuwden zowel OPCI als professor Marres van het Radboudumc in Nijmegen voor verdere toename van de toch al lange wachttijden voor CI-operaties. 

CI-dragers hebben na hun implantatie levenslang nazorg nodig. Het zorgplafond wordt volgens professor Marres snel bereikt door aan de ene kant de jaarlijkse groei van de nazorggroep en anderzijds door de uitbreiding van de indicatiecriteria, de betere bekendheid met de mogelijkheden van CI’s en het groter aantal verwijzingen. Het aantal nieuwe CI-patiënten in Nederland is de afgelopen jaren flink toegenomen: in 2010 kregen rond de 1000 kinderen en 2500 volwassenen een CI geïmplanteerd, in 2016 was dit aantal al opgelopen tot ruim 2500 kinderen en 4600 volwassenen. Op dit moment is de gemiddelde wachttijd in Nederland voor de implantatie van een CI een jaar. Bij sommige centra ligt deze wachttijd zelfs op 24 maanden.

Actie door OPCI

Ook OPCI (Onafhankelijk Platform Cochleaire Implantatie) luidt hierover de noodklok. Langere tijd op een wachtlijst staan kan grote negatieve gevolgen hebben voor patiënten. Zij kunnen zich ernstige zorgen gaan maken over hun toekomst, kunnen in die tijd hun baan kwijtraken en flinke last krijgen van de psychosociale problemen. De persoonlijke en maatschappelijke schade wordt daardoor nog vele malen groter. Vorig jaar is OPCI daarom een grote campagne gestart om aandacht te krijgen en actie te ondernemen om de wachtlijsten bij de CI centra terug te dringen. Dit gebeurt door brieven te richten aan alle zorgverzekeraars, ministerie, vaste Kamercommissie VWS en de Raden van Bestuur van de Universitaire Medische Centra. Ook heeft OPCI contacten gelegd met de Nederlandse Zorgautoriteit en met kamerleden.

Workshops 

Doelstelling van het centrum is om gebruikers het maximale uit hun geluidsprocessor te laten halen en het onderlinge contact tussen CI-gebruikers en de uitwisseling van ervaringen te bevorderen. Na een eerste workshop op 16 maart staan er nu ook bijeenkomsten gepland op 11 mei en 22 juni voor. Kijk hier voor meer informatie. 
Publicatiedatum: 19 maart 2018
Steun ons

Wil je dat we ons kunnen blijven inzetten met informatie, bijeenkomsten en vertegenwoordiging van de belangen van onze doelgroepen? Word dan lid of donateur.

WORD LID OF DONATEUR