Burgeralarmering: NL-Alert gaat van start

De overheid start vanaf 8 november met NL-Alert, een systeem voor alarmering bij noodsituaties via berichten naar mobieltjes in de directe omgeving. Deze nieuwe vorm van burgeralarmering is een verbetering voor slechthorende en dove burgers. De mobiele alarmmethode komt naast de sirene en de rampenzender van de regionale omroep.

De sirene is voor (ernstig) slechthorende en dove mensen niet of nauwelijks waarneembaar, de regionale omroep ondertitelt de uitzendingen over rampen lang niet altijd. Tijdens een noodsituatie wordt een bericht gestuurd naar mobiele telefoons in de directe omgeving. In het berichtje staat hoe burgers moeten handelen. De nieuwe, gratis alarmmethode wordt ingezet naast de sirene en de regionale omroep die als rampenzender fungeert. De meldkamer van hulpdiensten zet NL-Alert pas in als er sprake is van een situatie die acuut levens of de gezondheid bedreigt. NL-Alert is anoniem en houdt geen gegevens van gebruikers bij.

Cell Broadcasting
Het systeem werkt met cell broadcasting, een techniek voor versturen van tekstberichten in een specifieke regio. Hiervoor is Nederland verdeeld in vijfduizend cellen. De berichten van NL-Alert gaan via een apart kanaal, dat ook zou moeten werken als de mobiele netwerken platliggen. Anders dan sms, dat wordt verstuurd naar specifieke telefoonnummers, bereikt cell broadcasting iedereen in een bepaald gebied rondom een of meer antennes.

Operators vertragen
De invoering van cell broadcasting duurt mede zo lang door de onwil van operators en telefoonfabrikanten, die geen economisch baat hebben bij de ondersteuning. Een ander probleem is het gebrek aan een internationale standaardisatie. Binnen Europa loopt Nederland voorop op dit gebied, maar daardoor heeft ons land ook last van de wet van de remmende voorsprong. De aanbesteding van NL-Alert is gewonnen door Centric. Het bedrijf ontvangt de alarmberichten van hulpdiensten of burgemeesters en geeft die samen met het doelgebied door aan de providers.

NL-Alert nog niet op alle mobiele telefoons
Gebruikers moeten handmatig instellingen veranderen om de noodberichten te kunnen ontvangen. Ongeveer 60 procent van de mobiele telefoons ondersteunt momenteel cell broadcasting. Met de instelhulp op de site van Nederland Veilig is te checken welke telefoons voor het nieuwe alarmsysteem geschikt zijn. Onder meer de iPhone, de Samsung Galaxy S III, de HTC One X en Nokia's Lumia-toestellen worden niet ondersteund. Het is ook niet duidelijk wanneer dat gebeurt. Volgens Nederland Veilig wordt het systeem de komende jaren nog verbeterd.

Moerdijk
NL-Alert moet de informatievoorziening rond rampen verbeteren. Onder meer bij de brand bij Chemie-Pack vorig jaar in Moerdijk was dat een probleem, doordat niet overal de sirene afging. Uit een onderzoek van Signaal bleek toen dat veel dove en slechthorende burgers niet tijdig geinformeerd raakten over de ramp, waardoor levensgevaarlijke situaties hadden kunnen ontstaan.

Meer informatie?
Zie hiervoor de website van Signaal, het werkverband waarin landelijke belangenorganisaties voor doven en slechthorenden samenwerken voor een inclusieve maatschappij die ook voor doven en slechthorenden toegankelijk is.Publicatiedatum: 05 november 2012