Bundeling tolk- en communicatiediensten in Tolkcontact

Drie tolk- en communicatiediensten voor slechthorenden, doven en doofblinden gaan samen verder onder de naam Tolkcontact. Deze bundeling van activiteiten vormt een strategisch antwoord op de aangekondigde decentralisatie en dreigende versnippering. De combinatie kan (nog) sneller inspelen op maatschappelijke veranderingen. Tolkcontact kan nu vanuit één 'loket' een multidisciplinair dienstenaanbod bieden.

Het samengaan van Tolkcontact (tolkvoorziening voor het leefdomein), Signcall (telecommunicatie-software) en het tolkcentrum van Berengroep (callcenter met tolken gebarentaal en schrijftolken) onder de naam Tolkcontact biedt voordelen. Dankzij de bundeling van krachten ontstaat één centraal loket. Hierdoor kan Tolkcontact de drempel verlagen en de tolk- en communicatiediensten eenvoudiger, efficiënter en toegankelijker maken.

Gelijkwaardige communicatie

Bij Tolkcontact kunnen slechthorenden, doven, doofblinden, hun omgeving en professionals terecht voor informatie en advies over het inzetten van een tolk. Zowel op locatie als op afstand. Tolkcontact verzorgt de toekenning van tolkuren voor het leefdomein, bemiddeling (deels geautomatiseerd) die ook ‘s avonds en in het weekend doorgaat, en is 24 uur per dag bereikbaar voor spoedsituaties waarbij de inzet van een tolk noodzakelijk is. Daarnaast verzorgt Tolkcontact de toekenning van software voor (de inzet van) tolk- en communicatiediensten op afstand, zoals telefoontolken en tolken op afstand. Ook de alarmcentrale 112 is via deze software bereikbaar. Kortom: Tolkcontact bundelt essentiële diensten die bijdragen aan gelijkwaardige communicatie voor doven en slechthorenden op één plek.

Tolkcontact tolk op afstand

Modernisering en innovatie bieden niet alleen voordelen voor de doelgroep, maar zijn ook noodzakelijk als antwoord op verschillende maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van zorg, milieu, energie en mobiliteit. De bundeling van krachten leidt tot nieuwe mogelijkheden. Zoals Tolkcontact tolk op afstand. Deze dienst biedt de mogelijkheid om zonder afspraak een tolk Nederlandse Gebarentaal op afstand in te zetten via een smartphone, tablet, laptop of pc. Deze nieuwe dienst is eerst bij een kleine groep tolkgebruikers geïntroduceerd en wordt de komende weken verder uitgerold.

In de loop van 2017 krijgt de bundeling van tolk- en communicatiediensten onder de naam Tolkcontact verder vorm. 
Publicatiedatum: 24 januari 2017