Brandpreventieweken staan in het teken van inzicht

Brand. Iets waaraan we liever niet denken. Want zelfs een kleine brand kan al veel schade en leed aanrichten. Jaarlijks krijgt de brandweer duizenden meldingen van brand in een woning. Soms is er alleen materiële schade. Helaas vallen ieder jaar honderden gewonden en tientallen dodelijke slachtoffers. Gelukkig kun je zelf veel doen om je huis brandveiliger te maken. Wat kun je doen of moet je juist niet doen. Dit jaar staan de brandpreventieweken in oktober in het teken van inzicht. De doelgroep waar de Brandpreventieweken op focust is het jonge gezin. Het thema is ‘Hé, doe de deur dicht!’ met extra aandacht voor de risico’s van rookverspreiding. Dat je de rookmelder goed hoort is van levensbelang. Maar wat als je slechthorend of doof bent? 

Dan zijn er diverse wek- en waarschuwingssystemen op de markt. Die maken bijvoorbeeld kenbaar als de telefoon gaat of de deurbel, maar ook als er brand is. Deze rookmelder is bijvoorbeeld te bestellen in combinatie met een flitslamp of trilplaat.

Sluit deuren en zorg voor een rookmelder

Uit het onderzoeksrapport van de Brandweeracademie komt naar voren dat het sluiten van de binnendeuren een positief effect heeft op de tijd die je hebt om jezelf tijdens een woningbrand in veiligheid te brengen. Je hebt simpelweg meer kans om veilig te vluchten en gered te worden. Maar we richten ons op twee aandachtspunten uit het onderzoeksrapport: Het altijd sluiten van de binnendeuren en hoorbare rookmelders. De deurhanger communiceert deze boodschappen en vraagt aandacht voor rookverspreiding in de verblijfsruimte en tijdige alarmering van de daar aanwezige mensen.

Het belang van een goede rookmelder

In 70% van de woningen is een rookmelder geplaatst, maar slechts 45% van die rookmelders werkt. Van alle rookmelders is slechts 35% op de juiste plek geplaatst én werkt. Deze cijfers vragen om actie! Het is van het grootste belang dat rookmelders op de juiste wijze geplaatst zijn en ook hoorbaar zijn. Voor de slechthorende en dove mensen onder ons: zorg voor een goed wek- en waarschuwingsysteem verbonden aan je rookmelder. 

Informeer jezelf

Lees in de folder 'een woningbrand overkomt mij niet' wat je kunt doen om een brand te voorkomen. Of doe de test: wat zou jij doen als er brand uitbreekt?

Bronnen: Brandpreventieweek en BrandweerPublicatiedatum: 25 oktober 2018