Bijeenkomst voor ouders over TOS en meertaligheid.

Kentalis organiseert op zaterdag 22 september 2018 een bijeenkomst waarin ouders en professionals met elkaar in gesprek gaan over TOS en meertaligheid. De bijeenkomst vindt plaats in Utrecht. Het doel is om gezamenlijk de problemen te inventariseren, prioriteiten te stellen en tot concrete oplossingen te komen. Denk je mee?   

Ouders van kinderen met TOS die meertalig opgroeien hebben vaak veel vragen: Kan mijn kind twee talen aan? Hoe kan ik de tweetalige opvoeding aanpakken? Geven testen alleen in het Nederlands de tweetalige taalontwikkeling wel goed weer? Als ouder krijg je niet altijd antwoorden waar je wat mee kunt.


Professionals en meertaligheid

Ook professionals hebben soms het gevoel dat ze niet genoeg weten over meertaligheid. Ze missen hulpmiddelen op dit gebied, zoals voorlichtingsmateriaal in andere talen. Hoe voer je een gesprek over de ontwikkeling van een kind als ouders het Nederlands onvoldoende beheersen en er ook geen mogelijkheid is om een tolk te gebruiken? Wat is wijsheid bij de meertalige opvoeding van een kind met TOS? Hebben wij daar een rol in?

Resultaten

De gekozen oplossingen gaan we na deze dag gezamenlijk in acties omzetten. Vanuit de Programmalijn TOS van Kentalis is er financiering om een aantal ouders en professionals gedurende een jaar samen te laten werken om die acties uit te zetten. Halverwege 2019 willen we dan concrete hulpmiddelen ontwikkeld hebben die ouders en professionals helpen om meertalige kinderen met TOS beter te ondersteunen.

Informatie en aanmelden

Meer informatie over deze bijeenkomst is te krijgen bij Mirjam Blumenthal via M.Blumenthal@kentalis.nl Via deze weg kun je je ook aanmelden.

Bron: Kentalis

Publicatiedatum: 04 juli 2018