Bij toegankelijkheid moet ook aan slechthorenden worden gedacht!

De Kampioen, het ledenblad van de ANWB, besteedde onlangs aandacht aan de toegankelijkheid van Nederlandse musea. Er stond een oproep om musea te testen voor mensen met een fysieke beperking. Maar vergeet ook de slechthorenden niet, zo brengt B. Koops uit Gouda in het juni-nummer van de Kampioen terecht onder de aandacht.


Publicatiedatum: 07 juni 2013