Bezuinigingen NPO brengen ondertiteling in gevaar

Hoe moet dat nu met de ondertiteling, nu de NPO het met minder mankracht moet doen, is de vraag die eind oktober via de website Vraagde2ekamer aan CDA-kamerlid Maarten Haverkamp werd gesteld.

Ondertiteling

Volgens Haverkamp voldoet het NPO aan de wettelijke verplichting voor ondertiteling. “Maar we houden in de gaten of de wettelijke 95% gehaald blijft worden,” schrijft Haverkamp. “Als fractie kunnen en willen we echter geen invloed uitoefenen op de wijze waarop binnen TT888 de ondertiteling georganiseerd wordt, dat is in onze ogen niet de rol van de Tweede Kamer.”

SOAP! uit zorgen bij NPO

SOAP! is bang dat de bezuinigingen haar weerslag zullen hebben op de kwantiteit en kwaliteit van de ondertiteling. In een brief die SOAP! onlangs stuurde naar de Raad van Bestuur van de Publieke Omroep schrijft SOAP!- voorzitter Jan M. Bloemkool: “Met de aangekondigde bezuinigingen zal de zorgvuldig gebouwde expertise onderuit gehaald worden.” Verderop in de brief staat: “We maken ons ook zorgen over de continuïteit van de ondertiteling, daar het de laatste tijd geregeld voorkomt dat de tekstregel ‘excuses voor het ontbreken van de ondertiteling’ verschijnt bij programma’s die normaliter ondertiteld worden.”

Volgens Bloemkool zijn dove en slechthorende kijkers zijn gebaat bij een solide ondertitelteam dat niet omvalt wanneer er een vakantieperiode aanbreekt of een medewerker ziek is.

Publicatiedatum: 15 november 2011
nog geen reactiesPlaats reactie