Ben je te vroeg geboren? Slechthorend? En is je moeder een DES-dochter?

Ben je te vroeg geboren? Slechthorend? En is je moeder een DES-dochter?
Dan heb je misschien recht op schadevergoeding.

In sommige gevallen kan een verband bestaan tussen slechthorendheid en het gebruik van schadelijke medicijnen. Het gaat om het DES-hormoon. En het verband kan bestaan:
•    als je grootmoeder DES gebruikte toen zij zwanger was van je moeder, én
•    als je moeder (daardoor) een vroeggeboorte kreeg toen zij zwanger was van jou, én
•    als jij slechthorend bent

Schaderegeling
Een ingewikkelde ‘drietrapsraket’, maar het is wel de moeite waard om uit te zoeken of DES een rol speelt in je familie. Er is namelijk een schaderegeling op komst die eenmalige uitkeringen doet voor geleden schade. Die regeling is op 24 juni door de rechter goedgekeurd.

Als je (misschien) gebruik wil maken van de regeling, hoef je nu nog geen officiële stappen te zetten. We is het zaak dat je vast bewijsstukken gaat verzamelen. Als je geen gebruik wilt maken van de regeling, maar op eigen kracht wilt procederen, moet je dat voor 1 oktober kenbaar maken bij het DES-Fonds, de uitkeringsorganisatie.

Bewijsvoering
Waarschijnlijk wordt de regeling in 2015 van kracht. Als je een uitkering aanvraagt moet je kunnen aantonen dat je oma met DES is behandeld toen ze zwanger was van je moeder, dat jij te vroeg geboren bent en dat je gehoorverlies hebt.
Vooral het DES-gebruik is vaak moeilijk te achterhalen, maar vaak zijn er toch voldoende aanwijzingen om een overtuigende aanvraag te kunnen doen. Je kunt hulp en advies krijgen van het DES Centrum, de belangenorganisatie van mensen die met DES te maken hebben.
Je hoeft niet te bewijzen dat jouw slechthorendheid is veroorzaakt door de vroeggeboorte. Wel dat je slechthorendheid al op jonge leeftijd bestond. Je hoeft ook niet te bewijzen dat de vroeggeboorte is veroorzaakt doordat je moeder een DES-dochter is.

Hulp of informatie nodig?
Op de site van het DES Centrum staat uitgebreide informatie. Je kunt het DES Centrum ook mailen of bellen. Contactgegevens:
www.descentrum.nl
voorlichting@descentrum.nl
030 – 251 8339

Publicatiedatum: 26 juni 2014