Belangenorganisaties willen drempels slechten in het maatschappelijk werk voor doven en slechthorenden!

Het Platform Belangenorganisaties Doof-SH-TOS heeft bij het ministerie van VWS en bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) aandacht gevraagd voor de rechtsongelijkheid in het maatschappelijk werk voor doven en slechthorenden.

Drempels
Voor goed horende mensen is het maatschappelijk werk vrij toegankelijk, zonder ingewikkelde intake of eigen bijdrage. Doven en slechthorenden die ondersteuning willen van het maatschappelijk werk, meestal via GGMD, komen helaas allerlei drempels tegen zo blijkt uit praktijkervaringen.
De eerste intake gebeurt soms door iemand die niets weet over de specifieke behoeften van de dove of slechthorende cliënt. En soms is er geen tolk aanwezig. Dat kan tot allerlei misverstanden leiden.
Ook komt het meer dan eens voor dat medewerkers van de gemeente geen idee hebben van de landelijke afspraken die zijn gemaakt voor maatschappelijk werk en begeleiding voor doven en slechthorenden.
Op dit moment hebben nog maar 110 gemeenten toestemming gegeven voor vrij toegankelijke gespecialiseerd maatschappelijk werk voor doven en slechthorenden.

Eigen bijdrage
Een ander probleem is de eigen bijdrage: het maatschappelijk werk moet gratis toegankelijk zijn. Het is een “algemene voorziening”, waarvoor geen eigen bijdrage betaald hoeft te worden. Dit in tegenstelling tot een “maatwerkvoorziening”, die meer is toegesneden op het individu en waarvoor men een eigen bijdrage moet betalen. Om administratieve redenen kunnen cliënten van het maatschappelijk werk nu ook een rekening krijgen van het CAK, dat de eigen bijdragen int. En dat is rechtsongelijkheid. Als horenden geen eigen bijdrage hoeven te betalen voor het maatschappelijk werk, dan moet dat voor doven en slechthorenden ook gelden.

De belangenorganisaties vragen VWS en de VNG om goede, sluitende afspraken te maken om de drempels en deze rechtsongelijkheid op te heffen. Daarnaast moet meer bekendheid worden gegeven aan de landelijke afspraken. Lees hier de brief die de belangenorganisaties onlangs stuurden aan het ministerie.

Oog op zorg
De belangenorganisaties voor doven, slechthorenden en mensen met TOS (taalontwikkelingsstoornis) bouwen momenteel aan een website waarop melding gemaakt kan worden van problemen én goede voorbeelden in verband met de veranderingen in de zorg. Het meldpunt, met de naam Oog op zorg, zal dit voorjaar starten. Houd onze websites in de gaten!

Het Platform Belangenorganisaties Doof, SH en TOS zet zich via Samen Sterk in rond diverse thema’s, waaronder zorg.

Publicatiedatum: 24 februari 2015