Belangenorganisaties bezorgd om voortbestaan GGz voor mensen met gehoorproblemen

De belangenorganisaties voor doven, slechthorenden en mensen met TOS roepen minister Schippers in een brief op de GGz voor doven en slechthorenden te redden, voordat deze als gevolg van de prestatiebekostiging in de GGz helemaal verdwijnt. Als de GGz voor doven en slechthorenden verdwijnt, verdwijnt ook het gespecialiseerde aanbod voor mensen met andere gehoor gerelateerde problematiek, zoals tinnitus, de ziekte van Ménière enz. Een groep cliënten zal dan dus verstoken blijven van adequate hulpverlening. Daarmee zouden doven en slechthorenden wéér in de kou komen te staan, net als 30 jaar geleden…

Met actieve medewerking van het ministerie van VWS is in de jaren ’80 vorm gegeven aan specifieke GGz voor doven en slechthorenden, verspreid over Nederland. Voor de vanzelfsprekende meerkosten van deze ‘GGz voor mensen met gehoorproblemen’ is toen een regeling (budgetgarantie) getroffen om deze te dekken. Tot 2013 ging dat redelijk goed, maar momenteel wordt GGz-behandeling voor deze doelgroep alleen nog maar aangeboden bij De Riethorst (Pro Persona Ede), Lentis (Groningen) en bij GGMD.

Geen garantie
Per 1 januari 2013 is de financiering van de GGz omgezet van budgetfinanciering naar prestatiebekostiging. De budgetgarantie viel weg. Bij GGMD viel bijvoorbeeld ruim 1 miljoen garantie weg. Bij de andere aanbieders van GGz voor mensen met gehoorproblemen was het gat minder zichtbaar binnen het veel grotere volume aan inkomsten van de moederinstelling voor horende patiënten. Ten behoeve van een zachte landing voor GGMD heeft het ministerie van VWS voor 2013 en 2014 voorzien in een overgangsbijdrage. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) adviseert echter tot onze verbazing om daar geen vervolg aan te geven. Dit terwijl uit door NZa uitgevoerd onderzoek blijkt dat bij GGMD bijvoorbeeld voor meer dan 1 miljoen aan meerkosten verantwoord kunnen worden (dus dat bewezen is dat die kosten echt gemaakt moeten worden).

Voortbestaan in de knel
GGMD heeft laten weten dat, als er geen structureel vervolg komt op de overgangsbijdrage, zij haar werkzaamheden op het gebied van de GGz voor mensen met gehoorproblemen zal staken. Het tekort van ruim 1 miljoen valt met geen mogelijkheid op te vangen. Voor West- en Zuid-Nederland valt dan de GGZ voor mensen met gehoorproblemen helemaal weg. Ook de gespecialiseerde teams van Pro Persona en Lentis lijden behoorlijk verlies. Pro Persona geeft aan zich te zullen herbezinnen op haar activiteiten ten behoeve van mensen met gehoorproblemen als er geen oplossing komt voor de financiering.

“Het advies van de NZa ligt nu bij u. U moet beslissen of de gespecialiseerde GGz voor doven mag voortbestaan”, schrijven de belangenorganisaties in hun brief aan minister Schippers. “Als belangenorganisaties voor mensen met gehoorproblemen doen wij een dringend beroep op u om de door ons eerder met veel inzet bevochten GGz voor mensen met gehoorproblemen overeind te houden! De relatief lage kosten om de gespecialiseerde GGz voor deze doelgroep in stand te houden, staan in geen verhouding tot de persoonlijke en maatschappelijke kosten die het verdwijnen van de gespecialiseerde GGz tot gevolg zal hebben. Luistert u alstublieft wel naar dit signaal van de belangenorganisaties en laat de dove en slechthorende cliënten van de GGz niet in de kou staan!”

Lees hier de complete brief van de gezamenlijke belangenorganisaties.

Publicatiedatum: 28 augustus 2014