Behandelgroep helpt auditief beperkte jongeren met psychische problemen

Kentalis is een orthopedagogische behandelgroep gestart in Groningen. Deze groep biedt orthopedagogische behandeling voor dove en slechthorende jongeren met psychische problemen of gedragsproblemen. Met de komst van deze orthopedagogische behandelgroep komt Kentalis tegemoet aan de groeiende vraag aan begeleiding en behandeling van jongeren met een auditieve beperking en bijkomende (psychiatrische) problematiek.

Nieuwe vaardigheden
Een auditieve beperking kan leiden tot gedragsproblemen of psychische problemen. Dat kan ook thuis voor spanning of moeilijkheden zorgen. Uit recent onderzoek van kinder- en jeugdpsychiater Dr. Tiejo van Gent kwam naar voren dat dove kinderen en jongeren bloot staan aan extra risicofactoren, die bij elkaar opgeteld het risico op psychische klachten en stoornissen nog eens vergroten (Mental health problems in deaf and severely hard of hearing children and adolescents). Het onderzoek maakte duidelijk dat er meer mogelijkheden moeten komen om dove en slechthorende kinderen en jongeren goed te kunnen helpen. De behandelgroep voorziet in deze behoefte. De orthopedagogische behandelgroep is er voor dove en slechthorende jongeren tussen de twaalf en achttien jaar. De jongere leert nieuwe vaardigheden aan, om op een passende manier te kunnen reageren op situaties in het dagelijks leven.

Zorg op maat
Omdat elke jongere anders is, biedt de orthopedagogische behandelgroep een breed aanbod: van sociale vaardigheidstraining en individuele psychotherapie tot psychomotorische therapie, creatieve therapie en logopedie. Dit vindt plaats in een beschermde woonomgeving waar de jongere tijdelijk parttime of fulltime kan wonen. Doordeweeks volgen de jongeren regulier of speciaal (voortgezet) onderwijs. Samen met de mentor van school zorgt Kentalis ervoor dat de behandeling en de aanpak op school goed op elkaar aansluiten. In Groningen heeft Kentalis de beschikking over twee appartementen aan de Molukkenstraat, met elk 4 slaapkamers en een gespreksruimte.

Enthousiast
De jongeren die voor deze groep in aanmerking komen, kijken er naar uit: Enkele reacties van de jongeren zelf: “Gaaf om in de stad te wonen” en “Ik ben blij dat ik nu de juiste therapie kan krijgen”.

Neem voor meer informatie contact op met Kentalis.

Publicatiedatum: 03 september 2013