Be good and tell it! NVVS zet zichtbaarheid voorop

Een gevleugelde uitspraak in de reclame is ‘be good and tell it’. Dat geldt ook voor een organisatie als de NVVS: we moeten eerst sterke activiteiten neerzetten en dan aan iedereen vertellen over die activiteiten. De NVVS heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in het professionaliseren van hetgeen wij te bieden hebben. Volgens onderzoek is de tijd rijp om de wereld om ons heen nader kennis te laten maken met de NVVS en onze activiteiten en diensten.

Met het oog op onze toekomst wilden we weten hoe leden, ex-leden en belangstellenden tegen de NVVS aankijken, hoe we leden kunnen vinden, binden en behouden en wat we kunnen verbeteren in ons aanbod. Daarom werd onderzoek gedaan door Geertje van Geel en Elina van Loon, in het kader van hun afstudeeronderzoek voor de opleiding Communicatie van de Fontys Hogeschool in Eindhoven. Er werden 28 telefonische interviews afgenomen en 2.554 huidige, ex- en potentiële leden vulden een enquête in. Een flinke respons!

Positief imago
Conclusie van het onderzoek: de NVVS krijgt een positieve waardering van zowel leden, belangstellenden en zelfs van bijna alle ex-leden. De investeringen die we de afgelopen jaren hebben gedaan in onder andere het informeren per hooraandoening, het verbeteren van onze themabijeenkomsten, het opzetten van Hoorwijzer.nl, het opkomen voor de belangen van onze achterban, het vernieuwen van folders en website worden door iedereen gewaardeerd. Alleen zouden we dat vanaf nu ook meer zichtbaar mogen maken. De naamsbekendheid van de NVVS is weliswaar gemiddeld voor een patiëntenvereniging, maar mag verder omhoog en ook is er behoefte aan meer belangenbehartiging. Wij maken ons  sterk voor bijvoorbeeld goede vergoedingen van hoorhulpmiddelen, maar dat is lang niet bij iedereen bekend. Ook moeten we blijven uitleggen aan de goedhorende wereld hoe het is om een hoorprobleem te hebben. Dat gaan we zeker doen!

Meer bekendheid
Wij dachten bij de NVVS dat wij onze leden nog meer voordelen moesten bieden, maar het onderzoek toont aan dat dit niet nodig is. Wij moeten de voordelen van het lidmaatschap alleen meer naar voren schuiven. We moeten ons meer richten op een grotere bekendheid van onze organisatie en van wat wij te bieden hebben. Wij zijn al begonnen met de uitvoering van het advies door onze gratis flyers onder de aandacht te brengen van alle audiologische centra, kno-afdelingen en audiciens met het verzoek deze te bestellen voor in hun wachtkamers. Meer acties volgen.

De NVVS én de twee onderzoekers willen iedereen die mee heeft gewerkt aan het onderzoek hartelijk bedanken.

Publicatiedatum: 14 juni 2012