Audiciens richten vakvereniging op

Vanuit de audiciens is het initiatief genomen om een vakvereniging op te richten: Audiciens Vereniging Nederland (AudiNed). Deze vakvereniging moet de audiciens een vakinhoudelijke stem geven en kennis en kwaliteit in de audicienbranche bevorderen.

AudiNed wil onderzoeken en publicaties op het gebied van de audicien stimuleren en vakonderwijs, contacten en samenwerking met andere voor het audicienvak belangrijke organisaties en deskundigen bevorderen. De initiatiefnemers verwoorden het op hun website als volgt: “Het is van belang om de positie van de audicien te verbeteren een spreekbuis te hebben voor alle audiciens zodat we zelf over ons vak kunnen praten en niet door de commercie te laten bepalen hoe wij ons vak moeten uitoefenen.”

Iedereen met een afgeronde opleiding voor vakbekwaam audicien en die tevens geregistreerd staat bij Stichting Audicienregister (StAr) kan lid worden.

Voor audicienbedrijven is er al een vereniging (NVAB), maar een vakvereniging voor de audiciens zelf ontbrak nog. De NVVS juicht het bijzonder toe dat audiciens zich nu vakinhoudelijk gaan verenigen. Dat zal een goede impuls geven aan de kwaliteit van het vak van audicien.

Kijk voor meer informatie op: www.audined.nl

Publicatiedatum: 05 juni 2012