Apothekers verkopen hoortoestellen

Misschien heeft u ze al zien liggen. Apothekers verkopen tegenwoordig hoortoestellen. Soms omdat er een (STAr-)audicien zich heeft gevestigd in de apotheek. Maar er is nu ook een nieuwkomer: Sonetik. Na nadere kennismaking met Sonetik, heeft de NVVS haar twijfels over de kwaliteit van deze nieuwe hooroplossing.

Het voordelig aanbieden van hooroplossingen (Sonetik-hoortoestellen worden aangeboden voor € 395,- per stuk) kan voor de slechthorende die op zoek is naar een optimaal hoortoestel tegen een zo laag mogelijke prijs positief zijn. Mits de kwaliteit voldoet, natuurlijk.

Na het inwinnen van nadere informatie en een kennismakingsgesprek met de directeur van Sonetik-Nederland, blijft de NVVS echter grote aarzelingen houden bij Sonetik. Daar zijn een aantal redenen voor:
• Het Sonetik-concept claimt te werken met kwalitatief hoogwaardige toestellen. Maar: een ‘goed toestel’ zegt op zichzelf nog niets. Al is een toestel van de hoogste kwaliteit, als het niet past bij iemands gehoorverlies en gebruiksomstandigheden en/of als het toestel niet correct is afgesteld, functioneert ook een toestel van de hoogste kwaliteit niet of onvoldoende. Een hoortoestel is een halfproduct, waarbij de juiste keuze, de juist match en de juiste afstelling meer gewicht in de schaal leggen dan het toestel zelf.

• Sonetik baseert haar aanbod op vier karakteristieke vormen van gehoorverlies, met voor elke vorm een eigen toestel. Per toestel kan één van de vier standaardniveaus worden ingesteld. Dat klinkt verleidelijk eenvoudig maar deze uitgangspunten worden door audiologen en andere experts in ons land niet onderschreven. Zo’n uitgangspunt zou daarom zeer stevig onderbouwd moet worden door onafhankelijk onderzoek uit diverse bronnen en verschillende landen. Sonetik heeft ons één onderzoek uit Duitsland laten zien, dat in opdracht van Sonetik heeft plaatsgevonden onder 19 slechthorenden. Het radicaal andere uitgangspunt vraagt om meer proefpersonen en meerdere onderzoeken uit verschillende landen om vertrouwen te kunnen wekken in haar claims.

• Er wordt al enige jaren door alle branchepartijen gezamenlijk hard gewerkt aan een zorgvuldig triage-proces bij audiciens. Het beoordelen van audiciens (zowel otologische, audiologische als psycho-sociale triage) is nodig omdat er anders te veel risico is dat slechthorenden verkeerd behandeld worden of een verkeerd hoorhulpmiddel krijgen aangepast. De Sonetik-aanpak voorziet niet in een zorgvuldige triage of in een intake zoals die is afgesproken door deskundigen en die noodzakelijk is om tot goede keuzes te komen.

• Een toestel vraagt om gewenning en uitproberen. Maar de Sonetik-aanpak biedt nauwelijks ruimte voor een proefperiode.

Onvoldoende kwaliteitsgaranties
Al met al vindt de NVVS de aanpak van Sonetik onvoldoende onderbouwd en onvoldoende kwaliteitsgaranties bieden. Wij beschouwen Sonetik daarom vooralsnog als eenzelfde soort aanbieder als postorderbedrijven en internetaanbieders. Wij waarschuwen belangstellenden dat ze de financiële bijdrage van hun zorgverzekeraar kunnen verspelen, als na enige tijd zou blijken dat het aangeschafte materiaal toch niet voldoet.

Publicatiedatum: 19 april 2012