Alle ins & outs rond Passend Onderwijs op een rij tijdens Themadag

Op zaterdag 22 maart jl. kwamen ouders van dove en slechthorende kinderen en van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) in Utrecht bijeen voor de Themadag Passend Onderwijs. Ook de jongeren waren deze dag aanwezig om elkaar te ontmoeten en om ouders te vertellen over hun onderwijservaringen. Verder waren er veel professionals die werkzaam zijn in het onderwijsveld cluster 2, de benaming voor het onderwijs aan deze doelgroepen. De dag werd georganiseerd door de ouderorganisaties FODOK en FOSS en de jongerenorganisaties JongerenCommissie en SH-Jong.

Met de komst van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 gaat er ook veel veranderen voor de leerlingen in cluster 2 (speciaal onderwijs en begeleiding in het regulier onderwijs). Arnold Jonk (hoofdinspecteur Onderwijsinspectie) ging in zijn plenaire lezing in op de gedachte achter Passend Onderwijs, op de positie van ouders, en op de rol van de Onderwijsinspectie. Passend Onderwijs heeft als doel om zoveel mogelijk leerlingen met een handicap of beperking op een reguliere school te plaatsen.  Hij riep vooral ouders op om de knelpunten die zich in het nieuwe systeem voordoen actief te melden aan de Onderwijsinspectie. Nu al wordt het knelpunt voorzien dat reguliere scholen geen leerlingen met een beperking willen aannemen omdat men vreest voor een lagere beoordeling van de school door de Onderwijsinspectie. Dit mogelijke knelpunt zal zeker bekeken worden door de Onderwijsinspectie.

Meedoen op school
De slechthorende profwielrenner Rinne Oost hield speciaal voor de jongeren een lezing over empowerment. Rinne benadrukte dat je houding en uitstraling erg belangrijk zijn voor het meedoen in de groep op school.

De hoofdlezingen werden gevolgd door diverse interessante workshops. Zoals de workshop over het medium onderwijsarrangement waarin leerlingen met dezelfde handicap op een reguliere school zitten. Het schoolteam kan hierdoor in z’n geheel deskundiger worden en medeleerlingen raken gewend aan bijvoorbeeld slechthorende leerlingen op school. Daarnaast hebben de cluster 2 jongeren ook veel steun aan elkaar.

Op de hoogte
Tijdens de workshops, maar ook in de wandelgangen, was er veel uitwisseling tussen ouders onderling en tussen ouders, jongeren en professionals. Dit contact is minstens zo belangrijk als de rest van het programma!
 
Een uitgebreide informatiemarkt maakte de dag compleet. Hier kon onder andere een bezoekje worden gebracht aan stands van onderwijsinstellingen cluster 2, van tolkvoorzieningen, van culturele organisaties en van hoorhulpmiddelen. De aanwezigen gingen met veel nieuwe, nuttige informatie naar huis.

Meer nieuws over Passend Onderwijs kunt u vinden op www.passendonderwijs.nl; www.simea.nl; www.foss-info.nl en www.fodok.nl.

Publicatiedatum: 31 maart 2014