Actueel onderzoek nodig naar oorsuizen in Nederland

In Nederland hebben naar schatting ruim 1 miljoen mensen last van oorsuizen (tinnitus), zo vertelde de NVVS tijdens de Week van het Oorsuizen begin deze maand. Naar schatting, inderdaad. Want actuele cijfers gebaseerd op de situatie in Nederland ontbreken. NRC Next besloot het aantal van 1 miljoen onder de loep te nemen in de rubriek waarin stellingen worden onderzocht. De krant concludeert dat 1 miljoen mensen met oorsuizen in Nederland ‘een conservatieve schatting’ is. Wat NVVS betreft geeft dit aantal zeker treffend aan dat oorsuizen een groot probleem is in ons land. Maar misschien is dit probleem zelfs groter dan nu wordt gedacht? Daarom pleit NVVS voor actueel onderzoek naar oorsuizen in Nederland.

Volgens NVVS-directeur Joop Beelen gaat het aantal van 1 miljoen om een schatting van kno-artsen in Nederland. De meeste kno-artsen schatten het aantal tinnitus-slachtoffers in Nederland op zo’n 1,5 miljoen, zegt hij. Artsen bij het VUmc in Amsterdam en het UMC in Maastricht hebben het volgens hem zelfs over 2 miljoen. NVVS vindt al langere tijd dat er weinig Nederlandse gegevens zijn over bijvoorbeeld het aantal mensen met oorsuizen in ons land, de mate waarin zij last ervaren van de tinnitus en bijvoorbeeld leeftijdsgroepen etc. Ook de redacteuren van de onderzoeksrubriek van NRC Next stuitten op het weinige specifieke cijfermateriaal dat er te vinden is.

Schattingen van het aantal Nederlanders dat last heeft van tinnitus lopen uiteen van 800.000 tot 2 miljoen mensen. Die schattingen zijn gebaseerd op (deugdelijke) buitenlandse onderzoeken, zo menen de redacteuren van NRC Next. “Er is geen reden om aan te nemen dat Nederlanders veel meer of minder last hebben van oorsuizen dan andere West-Europeanen of Amerikanen. Een miljoen is dan een conservatieve schatting. Daarom beoordelen we de stelling als grotendeels waar.”

NVVS vindt dat onderzoek gedaan moet worden naar de Nederlandse situatie, zodat actuele gegevens rondom oorsuizen beschikbaar komen.

Publicatiedatum: 25 februari 2015