Aandacht gevraagd in De Limburger voor slechthorende bewoners van zorginstellingen

Dagblad De Limburger berichtte op 15 oktober 2012 over de verbetering van de zorg in verzorgingstehuizen. Volgens de krant zou de zorg de afgelopen tijd aanzienlijk verbeterd zijn. Leny Bartels van de NVVS-Commissie Ouderenzorg en Slechthorendheid wijst er in een ingezonden brief die op 22 oktober werd geplaatst echter op dat desondanks in instellingen vaak weinig aandacht is voor de slechthorende bewoner.

De slechthorende bewoners van zorginstellingen kunnen daardoor in een isolement kan raken. Ook kan dit problemen geven in de communicatie met de zorgverleners. “Met weinig kosten, kan op dit punt veel verbeterd worden. Goede voorlichting t.a.v. hoortoestellen, andere hulpmiddelen, verlichting en anders inrichten van de gezamenlijke ruimten, kan veel opleveren. Belangrijk hierin is dat zorgmanagers, hun medewerkers, de bewoners en familie, dit probleem erkennen. Ik nodig instellingen en cliëntenraden uit om contact op te nemen met de Commissie Ouderenzorg en Slechthorendheid van de Nederlandse Vereniging voor Slechthorenden. U krijgt onafhankelijk advies van mensen die zeer goed op de hoogte zijn van deze problematiek. Wie durft het aan?”

Publicatiedatum: 22 oktober 2012